Tel.: (+34) 93 412 76 00

Davant del Coronavirus

La Comissió de Salut de la Favb, al temps que es fa ressò del patiment i preocupació veïnal, s’uneix a l’agraïment més gran possible a totes aquelles persones que actuen en el sistema sanitari així com els que ho fan en el manteniment i cura de les nostres necessitats per viure dia a dia.

Recolzem les iniciatives veïnals d’ajuda mútua i encoratgem a la participació i promoció tant com sigui possible.

Valorem la feina i l’esforç realitzat per les institucions públiques en un moment d’excepcionalitat.

Com no esperàvem que fos d’altra manera, el sistema sanitari públic ha assumit la gestió de la pandèmia. Creiem que tots els seus treballadors estan fent el màxim possible i volem mostrar-los tot el nostre suport i reconeixement.

Actualment el sistema sanitari del nostre país té una sèrie de mancances degut a les successives retallades, increment de recursos destinats a la sanitat privada, creixement de l’assegurament a mútues motivat pels dèficits del sistema públic i el fet que part de la població -ensenyament, funcionaris etc.- no està coberta pel sistema públic sinó amb el sistema preconstitucional de MUFACE. Tot això més la fragmentació de proveïdors fa difícil prendre i dur a terme decisions de mesures unificades per a tota la població.

Per la nostra experiència en la defensa de la sanitat pública i de l’atenció sanitària a serveis socials com les residències assistides, coneixem que hi ha greus mancances en personal i recursos que al nostre entendre han derivat de l’aprofitament mercantilista de l’atenció a la salut i els serveis socials.

Creiem que és necessari que a Barcelona, on existeixen dos consorcis Generalitat/Ajuntament, Consorci de Salut i Consorci de Serveis Socials, hi hagi un comandament ùnic amb directrius per a tots els centres de la ciutat de titularitat pública, privada, concertada, religiosos, incloent Sociosanitaris, i Residències Assistides i dispositius d’informació per tal que tota la població tingui un accés equitatiu i es protegeixi la població més vulnerable. S’ha de donar informació unificada i clara de tots els recursos, com els horaris de tots els CAP de Barcelona i els passos a fer en cada moment i segons l’estat dels pacients, tant pel COVID com per la resta de problemes de salut que puguin sorgir.

Per als CAP, com a gestors més immediats de la pandèmia, aquesta centralització de la informació ha de servir perquè els serveis d’atenció primària puguin actuar de forma coordinada entre ells i amb el comandament d’un sistema informàtic unificat que cuidi l’equitat en accessibilitat de tota la ciutadania. També s’ha de garantir l’accés i l’atenció a tota la població que no disposa de mitjans digitals.

Preocupa què succeeix amb les malalties que no són causades per el COVID19 i què succeeix amb els beneficiaris de mútues com MUFACE.

Al mateix temps, ens preocupa la situació d’alguns grups de població, en especial la gent gran sola als domicilis, les persones que per la llei d’estrangeria no han pogut regularitzar la seva situació i es troben exclosos de l’atenció sanitària i els residents a les Residències Assistides. Les residències, que s’han revelat com un focus greu de la pandèmia, han sigut periòdicament objecte de les crítiques de familiars i veïns sense resposta institucional. Aquests centres propicien l’exclusió, deixant els residents fora de la cartera de serveis sanitaris i socials públics als que tenen dret. Aquest és el gran frau de la medicalització de les residències, que sembla haver trobat un context per promoure aquesta idea en la situació actual.

Demanem que no es permeti que les persones, allà on estiguin, morin soles sense suport. Aquesta important transgressió de l’acomiadament i rituals funeraris propis de la nostra cultura dificultarà el dol de moltes famílies i produirà un dany molt profund, difícilment reparable. El nostre sistema disposa de professionals experts per trobar estratègies i alternatives que puguin acompanyar les situacions dels darrers dies de vida de les persones que no poden tenir a prop els seus.

Reconeixem i valorem en aquests moments la necessitat i la importància d’un Servei Nacional de Salut, universal, públic i de qualitat.

comsalutfavb
Favb.cat