Tel.: (+34) 93 412 76 00

L’AV del Clot-Camp de l’Arpa davant la decisió d’eliminar la línia 192 d’autobús

Acte reivindicatiu pel manteniment i la millora de la línia (divendres 28 de setembre)

Divendres 28 de setembre de 2018, 16:30h, a la parada Muntanya-Mallorca (c/ Muntanya 46)

Aquesta convocatòria és per manifestar la més rotunda oposició del barri a la intenció de TMB i l’Ajuntament de Barcelona d’eliminar la línia de bus 192.

Volen treure aquesta línia (fonamental per a la mobilitat de gent gran i per a les persones amb mobilitat reduïda en els seus desplaçaments a hospitals, CAP, etc.) amb l’excusa de la posada en marxa de les noves línies V23 i V25. Però ja hem demostrat que aquestes no poden substituir el servei que dona la 192, ni pel recorregut ni per les característiques de cada línia (parades, distàncies, pendents, etc.).

Reclamem a l’Ajuntament, als grups polítics municipals i a l’alcaldessa que facin prevaldre els interessos socials, evidents en aquest cas, per sobre dels criteris de les burocràcies i els despatxos, ja siguin de tipus econòmic o de dogmatisme del model.

Sempre hem mostrat que estem a favor de la nova xarxa ortogonal, però fent (com ja s’ha fet en algun altre lloc) les excepcions que estiguin plenament justificades. Si s’estudia l’assumpte de la línia 192 a fons es veu que està totalment justificat el fet de mantenir-la i que eliminar-la seria una greu mesura antisocial.

Mantenir i millorar la línia 192 és en benefici de tots, de la ciutat, del barri i, sobretot, de la gent amb més dificultats de mobilitat.

Barcelona, 26 de setembre de 2018

Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa

Informacions i consideracions complementàries:

– Des del principi de la xarxa ortogonal l’AV ja va dir que el servei que dona el 192 no podia substituir-se per les noves línies per diferents motius (usuaris amb problemes de mobilitat, impossibilitat de posar una nova línia vertical pel mig del barri, fortes pendents, parada de l’Hospital de Sant Pau molt lluny del mateix, etc.). Primer se’ns va dir que ho estudiarien, després que no, perquè la xarxa ortogonal ja donaria les mateixes possibilitats. Més tard han assumit que tenim gran part de raó, però ens diuen que ara ja està decidit i no s’hi pot fer res. No ho podem acceptar i reivindiquem a l’Ajuntament i als grups polítics que no ho acceptin. S’està a temps de reconsiderar una mesura que seria antisocial i reclamem que tothom s’impliqui per aturar-la.

– S’ha de tenir en compte que ja s’ha acceptat en altres casos de la nova xarxa ortogonal que els serveis de transport d’autobusos als hospitals i centres de salut, com que atenen persones amb especials dificultats, són motiu suficient per flexibilitzar el model. Creiem que el model és bo (sense entrar ara en com s’està fent l’aplicació) però que no pot ser un dogma que passi per sobre de les realitats físiques i socials de la ciutat.

– El servei que donaran les noves línies V23 i V25 no serà, ni molt menys, el mateix que dona per a molta gent la línia 192 (per les dificultats dels transbordaments -que resultarien obligatoris- per a les persones amb mobilitat reduïda, parada molt lluny de l’Hospital Sant Pau, gran desnivell del carrer Cartagena, etc.)

– Si desaparegués el 192 quedaria sense línia de bus en sentit muntanya una franja vertical del nostre barri de bastant més de 500 metres d’amplada. Això no és acceptable i va en contra de les premisses teòriques del model ortogonal.

– I per últim, una observació: estem d’acord i reivindiquem l’existència de la nova línia 191, que es va posar en marxa fa un any precisament amb la justificació de facilitar l’accés a l’Hospital de Sant Pau, però no podem deixar de fer notar que això es contradiu totalment amb la voluntat de treure la 192. Això es fa també evident si s’analitzen les dificultats i circumstàncies dels dos barris i la existència o no d’altres alternatives de transport públic fàcils i accessibles. Està plenament justificada la línia 191, el que no es justifica socialment és que es vulgui treure la 192.


Favb.cat