Tel.: (+34) 93 412 76 00

Servei gratuït de consultes sobre temes relacionats amb l’habitatge

La Favb ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) en el marc del projecte dret al Dret. Aquest conveni ens permetrà utilitzar a partir d’ara els serveis de ClinHab (Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial), un servei gratuït de consultes sobre dret immobiliari que pretén donar resposta jurídica a dubtes i problemes referents a l’habitatge en general i a necessitats de mediació residencial.

En aquest servei s’atenen consultes sobre arrendaments urbans, préstecs hipotecaris, comunitats de propietaris, crisis matrimonials i successions en què estigui implicat un habitatge, entre d’altres. És un servei gratuït que podeu donar a conèixer a tots els vostres associats i a la ciutadania en general. Les persones que vulguin utilitzar-lo poden posar-se en contacte amb la Favb a través de l’email: habitatge@favb.cat o trucar al 93 412 76 00 i preguntar per la nostra advocada Laura.

Les clíniques jurídiques són una pràctica molt arrelada en altres universitats europees i americanes que permet apropar la facultat de Dret als problemes concrets de la ciutadania i, alhora, prestar un servei a la societat a través de la col·laboració d’entitats socials com ara la Favb.


Favb.cat