Tel.: (+34) 93 412 76 00

Autor: Arianna Vindici

  • Cal garantir la seguretat social als més desprotegits

    Cal garantir la seguretat social als més desprotegits

    Quan parlem de què pot fer l’Ajuntament per garantir els drets bàsics a la població migrada, fem referència a persones estrangeres amb escassos recursos econòmics, ja que les persones migrades amb cert nivell adquisitiu no troben dificultats en la via per a la regularització de llur situació administrativa, per aconseguir el permís de residència amb…

Favb.cat