Tel.: (+34) 93 412 76 00

Autor: Jordi Bigues

  • El model de recollida de residus de Barcelona no funciona

    El model de recollida de residus de Barcelona no funciona

    El pròxim mandat caldrà un acord ciutadà per augmentar la gestió ordenada dels residus domèstics, comercials, urbans i industrials i el seu reaprofitament. Les analítiques del metabolisme de la nostra societat indiquen que tots els llindars pugen, menys els del seny i la gestió integral. S’han desaprofitat moltes oportunitats i ara cal una medicació vigorosa…

Favb.cat