Tel.: (+34) 93 412 76 00

Al futbol cal anar-hi a peu, en bici o en transport públic

Molt recentment el President del Club de Futbol Barcelona, en Joan Laporta, ha atribuït la baixa ocupació del Camp Nou a la crisi econòmica i a les recents accions municipals per pal·liar l’aparcament il·legal a l’entorn de l’estadi. Pel que sembla, es tracta d’una anàlisi intuïtiva i poc contrastada, que no fa referència a cap estudi sobre la qüestió de l’accessibilitat al Camp Nou.

Exposades les dues suposades causes amb el mateix èmfasi, sembla que en siguin responsables al 50%. Però a falta de dades concretes, podria ser que el repartiment de responsabilitats fos del 99,99% per la crisi i del 0,01% per les pilones.

Siguem rigorosos, cal tenir en compte que el dret de les persones a l’accessibilitat del territori es basa fonamentalment en l’accés a peu, ja siguin usuaris del vehicle privat, ciclistes o usuaris del transport públic. Especialment en dies de futbol, és recomanable facilitar al màxim l’ús de mitjans alternatius al cotxe i, òbviament, l’accessibilitat a peu fins el recinte esportiu.

Estem convençuts que l’ordenació de l’aparcament de cotxes en els entorns del Camp Nou, a més de ser una necessitat històrica, afavoreix l’arribada ordenada de més públic al futbol. L’accés a un estadi amb capacitat de més de 92.000 espectadors no es pot fonamentar en l’ús del vehicle privat, sinó en el transport eficient i col·lectiu. Només així es pot reduir el greu col·lapse viari al qual és sotmesa part de la ciutat de Barcelona en els dies de partit.

Per aquestes raons entenem que allò que cal és felicitar l’Ajuntament i agrair-li l’exercici de la seva obligació d’assegurar el dret a l’accessibilitat, en comptes de criticar-lo. Molt sovint la queixa fàcil i irreflexiva contra les accions alienes és el recurs més fàcil per ocultar la inacció o desorientació pròpies.

Creiem que en la situació actual, és urgent que la Generalitat i l’ATM facin el desplegament normatiu de la Llei 9/2003 de Mobilitat, sobre l’assumpció dels costos de la mobilitat per part dels organitzadors dels grans esdeveniments esportius i culturals.

Recomanem a la Junta directiva del Club de Futbol Barcelona que utilitzi les seves energies en evitar les greus afectacions generades sobre els veïns de les Corts i garantir alhora un accés més segur i sostenible dels aficionats al Camp Nou a partir de l’ús dels mitjans més eficients, tot suggerint les següents accions:

  • Avaluació mitjançant un estudi tècnic sobre la mobilitat generada pel conjunt d’usos i instal·lacions del Camp Nou, entre els quals els partits i altres esdeveniments periòdics de masses.
  • Que es creï la figura del Gestor de Mobilitat del Club, que gestioni la mobilitat generada i impulsi iniciatives de millora de la mobilitat dels socis i del personal intern, afavorint l’ús del transport col·lectiu regular i discrecional, del cotxe compartit i de la bicicleta.
  • Col·laboració en l’ordenació del trànsit motoritzat amb l’objectiu de no entorpir l’accessibilitat i evitar l’actual greu impacte de la circulació massiva sobre els vianants, ciclistes i vehicles de transport públic.
  • Màxima col·laboració amb l’Ajuntament per garantir els itineraris de vianants i de ciclistes segurs, tant per als socis i aficionats com pels veïns de les instal·lacions esportives que fins fa ben poc veien bloquejat el seu dret a moure’s, especialment si tenien la seva mobilitat reduïda o patien alguna discapacitat.
  • Planificació conjunta amb l’Ajuntament i l’Autoritat del Transport Metropolità i d’altres agents implicats per al reforç i finançament del transport públic en dies de partit, com fan els grans clubs europeus.
  • Potenciació del bus discrecional. Només sol·licitant el codi postal de l’aficionat a l’hora de comprar les entrades, es podria dissenyar un sistema eficient d’autobusos discrecionals des dels pobles, barris i ciutats amb més afluència de públic.
  • Foment de l’ús del transport públic col·lectiu mitjançant mesures exemplars, com seria la inclusió del títol de transport “T-Futbol” en el mateix preu de l’entrada (el cost relatiu seria molt baix).
  • Garantir l’aparcament segur de bicicletes, de forma gratuïta i amb vigilància, ja que aquest mitjà de transport serà el vehicle individual que millor superarà aquesta crisi i per tant més visitants podrà aportar al Camp Nou.

Avaluar i pal·liar els efectes negatius de la mobilitat a les futures actuacions urbanístiques del Club, seguint la legalitat vigent.

Perquè mai més una victòria del Barça pugui representar una derrota per Barcelona, preguem que la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona sigui més rigorosa, sensible i coherent, assumint la seva responsabilitat en aquest problema. Des de sempre i especialment en temps de crisi, no necessitem més individualisme, sinó austeritat, intel·ligència i valors comunitaris, és a dir, transport públic, bicicleta i marxa a peu.

Barcelona, 7 de novembre de 2008

Comunicat conjunt de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, Barcelona Camina, Bicicleta Club de Catalunya, Amics de la Bici, la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

Favb.cat