Tel.: (+34) 93 412 76 00

Connexió Trambaix-Trambesòs: l’èxit d’una reivindicació ciutadana

Davant l’anunci fet per l’alcalde de Barcelona Jordi Hereu en relació a la connexió de les dues línies de tramvia per la Diagonal, tal i com la Favb i d’altres entitats ciutadanes veníem reivindicant des de fa anys, volem manifestar la nostra satisfacció perquè l’Ajuntament opti finalment per aquesta solució.

Sempre hem defensat que l’enllaç directe a través de la Diagonal representa una opció que fa del tramvia una alternativa real i eficaç. Una de les aportacions positives del tramvia és la que durant molt de temps ha estat l’objecció municipal al seu desenvolupament: es tracta d’un mitjà que entra en competència amb el transport privat. Avui Barcelona és mostra que generalment aquesta competència se salda en detriment del transport públic; els temps llargs de trajecte i d’espera dels autobusos urbans en són una bona mostra.

Ens preocupa, no obstant, que en les mateixes declaracions l’alcalde plantegi el desviament del trànsit per l’Eixample. Pensem que Barcelona ha d’optar cada cop més a un model de ciutat amb un transport públic eficaç i eficient des del punt de vista de la sostenibilitat, i això requereix de mides que, més que per la desviació, optin per dissuadir de l’ús del transport privat a la ciutat.

Ens congratulem que l’Ajuntament revisi les seves posicions acostant-les a les reivindicacions ciutadanes perquè és signe de salut democràtica, però també perquè tenim l’esperança que després d’aquesta reconsideració en vinguin d’altres també llargament reivindicades, com la negativa a la construcció del Túnel d’Horta, la supressió de vials ràpids a l’Eix Sant Andreu Sagrera… que mostrin que la perspectiva autocrítica del PSC respecte al model Barcelona es plasmi en objectius concrets.

Barcelona, 8 de setembre de 2008

Favb.cat