Tel.: (+34) 93 412 76 00

Davant el desenvolupament de l’obra pública

Fa quasi bé un any que es van presentar a les administracions públiques els 5 punts aprovats a l’última assemblea de la Favb, on es recollia el tema de les memòries participatives, la transparència en la contractació de les obres públiques, la seguretat de les mateixes i, sobre tot, l’establiment de comissions de seguiment en les obres d’infraestructures, i que la Favb i les AAVV tindrien dret a estar assessorades per tècnics independents pagats per les administracions; i aquestes administracions es van comprometre a la seva aplicació.

En aquests moments, la Generalitat i més concretament la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, es neguen a complir alguns d’aquests requisits, concretament el que fa referència a la línia 9 del metro en un tram molt conflictiu al seu pas pel districte de Sant Andreu.

Els tècnics i càrrecs de confiança de la Conselleria han assistit a una sèrie de reunions mantingudes entre les AAVV i els veïns residents a la zona amb problemes estructurals els dies 24 d’octubre i 3 de novembre de 2005, on es van comprometre amb més de 300 veïns i veïnes al compliment dels punts acordats amb la Favb. En cap moment es van negar a aquest fet, ans al contrari, hi van assentir a la sol·licitud, la qual va ser recollida en les actes redactades per ells mateixos, on donaven fe del desenvolupament de les assemblees. En aquest moments, la Conselleria es nega a complir aquests acords.

Davant d’aquesta situació, a l’AVV i als col·lectius de ciutadans que participen en el seguiment d’aquesta obra s’està creant certa alarma social, ja que la tuneladora anava cap als fonaments d’uns edificis i degut a l’error dels tècnics de la Conselleria, ara n’hi ha fissures als habitatges d’aquests edificis.

En aquests moments s’ha presentat un nou projecte on es recull una part de les inquietuds dels ciutadans, però no és suficient degut a la desconfiança ja generada per l’administració, a la por que hi ha a la zona i el malestar entre el veïnat, i sobre tot pel fet que la Conselleria ha proposat que els veïns estiguin assessorats per les mateixes empreses contractades per la Conselleria. Com es pot ser tan insensible i il·lús, després de les experiències viscudes en altres parts de la ciutat?

  • És necessari que la Conselleria ratifiqui l’acord assolit entre les AAVV i els tècnics.
  • És necessària una recapitulació per tal d’evitar el malestar i la intranquil·litat dels ciutadans de Barcelona respecte el desenvolupament de les obres públiques.

Barcelona, març de 2006

Favb.cat