Tel.: (+34) 93 412 76 00

Demandes socials urgents

Darrerament s’han produït un seguit de conflictes que han afectat de forma greu tant la convivència a la nostra ciutat com els drets de les persones afectades. El tancament de Can Tunis ha significat la dispersió per diversos barris de persones toxicodepenedents que pateixen greus condicions de vulnerabilitat social i sanitària. D’altra banda, també s’ha produït un increment de la presència de treballadores sexuals als carrers, en greus situacions de precarietat i d’inseguretat, per la manca de locals on exercir la seva feina.

Ambdues situacions han comportat protestes veïnals de signes diferents, però amb l’element comú de la preocupació tant pel deteriorament de la convivència com per les difícils condicions de vida i de treball dels col·lectius afectats.

Des de la Favb ens hem fet ressò d’aquesta inquietud i en una reunió que s’ha celebrat avui amb l’Alcalde Joan Clos i la Regidora de Participació Assumpta Escarp, hem plantejat unes demandes urgents i imprescindibles per fer front a aquests problemes. Unes demandes que són fruït de les reunions que els darrers mesos hem vingut celebrant amb associacions de veïns i veïnes que viuen de prop aquestes problemàtiques i amb col·lectius que treballen directament amb les persones afectades.

Pel que fa al col·lectiu de persones drogodependents, cal:

 • Garantir de forma urgent l’atenció integral de 24 hores, en especial als malalts que provenen de Can Tunis, ja que en alguns casos es tracta de persones sense llar.
 • Un increment dels recursos econòmics que s’adrecen a l’atenció a aquest col·lectiu.
 • Dotar de recursos eficaços els educadors i educadores i les altres figures professionals que actualment actuen al carrer.
 • Obrir un debat polític a la societat sobre la problemàtica lligada al consum de drogues no legals i el seu abordatge.
 • Dur a terme una tasca d’informació i de debat participatiu abans d’obrir els recursos.
 • Establir un vincle de la xarxa d’atenció a persones drogodependents amb la xarxa de sanitat pública.
 • Mantenir una major transparència en l’adjudicació de serveis i projectes. Auditar els projectes i la seva eficàcia en termes quantitatius i qualitatius.
 • Implementar mesures policíaques per actuar contra els distribuïdors, en especial quan la presència d’aquests representa problemes o amenaces per a la resta de veïns o veïnes.

En relació a les treballadores sexuals cal:

 • Establir mides provisionals que permetin les treballadores sexuals estrangeres regularitzar la seva situació malgrat l’actual no reconeixement de la seva activitat.
 • Promoure un debat públic que tingui per objecte la prevenció de l’estigma i de la marginació.
 • Situar de forma urgent més agents que intervinguin al carrer amb aquest col·lectiu per tal de dur a terme tasques de mediació i de suport.
 • Cal que les mides repressives s’adrecin contra els proxenetes i no contra les treballadores sexuals. És important crear centres d’acollida que donin aixopluc a aquelles treballadores que es vulguin desvincular de les xarxes d’explotació.

L’Alcalde s’ha mostrat receptiu a les propostes fetes i s’ha compromès a promoure la creació de dos grups de treball que abordin aquestes problemàtiques a nivell de ciutat.

Barcelona, 3 de desembre de 2004

Favb.cat