Tel.: (+34) 93 412 76 00

Dimissió de la Junta de la Favb

El darrer any, la nostra entitat ha viscut un procés de discussió interna que, com a junta, ens ha portat a prendre les següents decisions:

En primer lloc, a data 8 de novembre de 2010, la junta directiva de la Favb ha acordat cessar els codirectors actuals de la revista Carrer.

En segon lloc, la junta dimiteix en ple i s’estableix una comissió gestora que té com a finalitat garantir l’activitat quotidiana de la Favb i convocar una assemblea extraordinària per celebrar eleccions a junta.

Considerem que els quasi quaranta anys d’existència de la Favb i el seu caràcter plural i participatiu són garants que aquesta situació es resoldrà amb èxit i que ens durà a seguir sent una de les veus crítiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

Es constitueix una comissió gestora formada per: Zaida Palet, Jordi Giró, Marcel·la Güell, Antonio Fortes, Albert Sorrosal i Joan Balañach, que tindrà com a missió garantir el funcionament de l’entitat i convocar l’Assemblea Extraordinària d’eleccions.

Favb.cat