Tel.: (+34) 93 412 76 00

El sistema sanitari públic a Catalunya, enfilat cap al col•lapse

Els responsables de Salut estan plantejant tancar més llits d’hospital, més quiròfans i més Centres d’Atenció Primària (CAP) i durant més temps que en anys precedents, amb l’excusa que a l’estiu baixa la demanda sanitària.

Diuen que ho fan per estalviar-se cèntims en el Sistema Públic, però, contràriament i com que les necessitats en salut continuen, passen més recursos públics als centres privats que fan negoci amb la salut. Aquest any 2014, formalment, el Servei Català de la Salut té el matexi pressupost que el 2013 però en realitat és menor, perquè s’hi ha de restar el dèficit generat que arrossega del 2013. Per si no fos prou dramàtic, es parla de noves retallades per abans de final d’any, prop de 120 milions.

Aquesta situació se suma a la retallada sostinguda i repetitiva de pressupostos del Departament de Salut des del 2010. Recordem que el 2011 Salut tenia un pressupost de 9.874 milions d’euros i al 2013 en té un de 8.289 milions, és a dir, 1.585 milions menys, que representen un 16% de retallada en tres anys.

Hem de saber que mentre als hospitals públics propis de l’ICS i als concertats sense afany de lucre se’ls ha retallat en aquests anys entre un 10% i un 15% dels pressupostos, als hospitals concertats privats amb afany de lucre, com els tres de IDC/CAPIO (General de Catalunya, Sagrat Cor i Clínica Sabadell), se’ls ha augmentat ek concert de 71,1 milions a 127 milions, que suposa un augment del 78,6%.

Les llistes d’espera, en conseqüència, també s’agreujaran aquest estiu, cosa que comportarà més patiment, dolor, incapacitat i agreujament de les patologies. A la vegada que seguirà la derivació de pacients cap als centres privats amb afany de negoci, derivació finançada amb els pressupostos públics.

Els ciutadans, titulars del “Sistema Públic”, estem cada cop més indignats i preocupats per la seva degradació, el seu futur i les repercussions sobre la nostra salut.

És per tot plegat que denunciem aquesta situació que ja ha sobrepassat tots els límits. La FAVB, la CONFAVC i altres entitats que defensem el sistema públic de salut, fem arribar una carta al Conseller de Salut, exigint:

Que la sanitat sigui 100×100 pública, universal, de qualitat i gestionada públicament de manera transparent i amb participació de les persones que la utilitzen i en són propietàries.

Que funcioni al 100×100 de la seva capacitat. És a dir, sense llits, quiròfans, consultes i serveis tancats.

Que els diners públics es destinin al 100×100 a finançar centres públics i no a centres privats que fan negoci amb la nostra salut.

Que les llistes d’espera generades per les retallades no siguin l’excusa per derivar intervencions i proves a la privada.

No volem que continuï l’espoli planificat que s’està produint a la sanitat pública, especialment des que vostè és conseller de Salut. Li demanem la dimissió, per la defensa que està fent dels interessos privats enlloc de fer-ho per l’interès general de la població.

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Barcelona, 23 de maig de 2914

 

Favb.cat