Tel.: (+34) 93 412 76 00

Escola d’adults pública, gratuïta i de qualitat

La Mesa d’Educació de Persones Adultes i la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona es van reunir per parlar de la reorganització que està planificant el Consorci d’Educació de Barcelona dels centres i aules de formació de persones adultes de la ciutat. Totes dues entitats valoren positivament que es faci aquesta reorganització per tal de dotar la ciutat de centres de formació de persones adultes que donin resposta a les necessitats de la població del segle XXI. Per aquest motiu estan disposades a col·laborar amb les seves aportacions en aquesta reorganització.

Però els moviments que ha fet el Consorci fins ara no van en la línia del que hauria de ser aquesta reorganització. El tancament d’una escola al mes de juliol de 2009, AFA Consell de Cent, el trasllat d’una altra escola a les instal·lacions de l’Institut Sant Martí de Provençals, AFA la Verneda, i la suspensió del trasllat del CFA Palau de Mar al recinte de l’Escola Industrial no són les millors maneres de començar aquesta reorganització.

Per aquest motiu, la Mesa i la Favb impulsaran un manifest per tal de reclamar al consorci el tipus d’escola que volem, que ha de ser pública, gratuïta, de qualitat, d’accés a tota la ciutadania i que ofereixi tots els ensenyaments que necessita la ciutadania de formació bàsica.

Barcelona, 26 de gener de 2010

Favb.cat