Tel.: (+34) 93 412 76 00

Expulsió sense recursos alternatius de 13 menors acollits en el centre El Bosc

El darrer dijous, 13 joves subsaharians que eren atesos al centre de la Direcció General d’Atenció a la Infància El Bosc van ser considerats com a majors d’edat los les proves radiològiques de mandíbula i i derivats a Creu Roja, que de forma provisional els ha allotjat en pensions de la ciutat. El Casal dels Infants del Raval manté el seguiment educatiu de 13 joves, que participen en programes de formació lingüística per després poder inserir-se al mercat de treball. Aquestes proves tenen un marge d’error de fins dos anys i ja hi ha prous estudis que mostren que no són prou fiables. Tots aquests joves i adolescents tenen passaports que acrediten que son menors (entre 16 i 17 anys). Considerem que unes proves radiològiques amb un error de fins 2 anys no poden servir per vulnerar la presumpció de que són menors d’edat i deixar-los com a immigrants sense permís de residència, sense protecció ni acompanyament.

En el temps en que van dependre de la DGAIA no es va procedir a la tutela i documentació com determina la llei. El centre El Bosc és un centre de dia que es complementa amb el centre nocturn ALCOR. El sistema de tenir menors que migren sols en situació de centres fraccionats i massificats, sense estar tutelats i documentats i sense un seguiment educatiu integral, forma part d’un “model català” d’atenció a la infància que ha es repetidament denunciat des de la societat civil i des de la Sindicatura de Greuges. La situació d’indocumentació fa que sovint aquests menors rebin ordres d’expulsió que tampoc s’executen, deixant-los en un limb que els impedeix acollir-se a plans de formació ocupacional i invalidant pràcticament qualsevol projecte educatiu. En aquestes circumstàncies sovint s’aconsegueix que nois que serien perfectament integrables davant de l’angoixa i el desànim acaben amb el consum de les substàncies més econòmiques i disponibles que són els dissolvents, com a forma de fer front a la solitud i l’angoixa.

Darrerament els col·lectius veïnals de la zona en que es troba el centre El Bosc han denunciat la situació d’inseguretat que perceben, així com la vulneració de drets que la situació dels nois allí acollits representa. La xifra de nois ha arribat a ser de 70 i aquesta xifra, junt amb les condicions descrites, fa gairebé impossible que es pugui dura terme un seguiment educatiu adequat.

En aquest context, entenem que l’expulsió dels 13 nois subsaharians, sense donar-los alternatives de seguiment clares com a joves ex-tutelats que haurien d’haver estat, respon mes a un intent de fer callar la conflictivitat veïnal amb una falsa solució que no pas a la cerca de solucions reals i respectuoses amb els drets. Què faran aquests nois ara? La majoria acompliran els 18 anys durant el 2009 i esdevindran joves immigrants sense documentació de residència, sense possibilitat de treballar, als carrers de la nostra ciutat? La Favb ja va estar fa 10 anys involucrada en la defensa dels drets dels menors immigrats no acompanyats. Ara seguim demanant alguns dels mateixos objectius que mai no han complert i que són imprescindibles per tal d’avançar en polítiques reals de protecció de la infància i de l’adolescència i d’adaptar-nos a la legislació vigent en l’àmbit internacional.

Per això demanem:

  • Tutela immediata i documentació de tots els nois i noies migrants sense família que es troben al nostre país per a oferir-los un projecte d’integració social i autonomia efectiu.
  • En cas de dubte sobre l’edat d’un adolescent i jove, i de que hi hagin indicis de que pot ser menor, les actuacions han de partir de la presumpció de minoria d’edat i l’oferiment de l’atenció social equivalent.
  • Tancament de l’alberg nocturn ALCOR i del centre de dia EL BOSC, derivació dels nois i noies a CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa) normalitzats. Després de 10 anys de presencia de menors no acompanyats al nostre país no hi ha cap raó per a mantenir un circuït paral·lel i excepcional.
  • Inclusió dels 13 joves subsaharians expulsats a l’Àrea de Suport al Jove (que ofereix recursos d’autonomia als joves ex-tutelats quan arriben als 18 anys). Documentació immediata, allotjament temporal i inclusió en un projecte de formació i inserció laboral.
  • Obertura d’un debat social participatiu per a l’elaboració d’un nou model d’atenció a la infància que impedeixi i sancioni les males pràctiques i conductes negligents per part de les administracions.

Favb, Casal dels Infants del Raval

Barcelona, 23 de desembre de 2008

Favb.cat