Tel.: (+34) 93 412 76 00

Funerals ecumènics

Davant la celebració dels funerals d’Estat per les víctimes de l’11 de març a Madrid, la Favb vol manifestar el seu malestar pel fet que aquests siguin fets únicament amb una cerimònia de tipus catòlic. Pensem que la presència entre les víctimes i els seus familiars i amics de moltes persones d’altres religions (musulmans, ortodoxos…), hagués fet aconsellable que els funerals tinguessin un caràcter ecumènic.

Una societat que es considera no confessional i que parla de diàleg com la nostra, hauria de fer evident una major sensibilitat envers temes que tenen a veure amb el respecte a les creences de les persones. Defensem un estat laic que sigui capaç de promoure el diàleg interreligiós des del respecte a totes les opcions possibles.

En un moment en què el racisme s’amaga sota l’argument de suposades incompatibilitats interculturals i en què s’atribueix el terrorisme a fanatismes religiosos, ocultant les raons polítiques i econòmiques del mateix, caldria que poguéssim donar exemple incorporant a les nostres pràctiques una perspectiva de respecte i comprensió.

Barcelona, 25 de març de 2004

Favb.cat