Tel.: (+34) 93 412 76 00

La ciutadania de Barcelona continua respirant aire contaminat

Durant els darrers dies la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana han tornat a ser notícia per la seva pobra qualitat de l’aire, que continua incomplint els límits legals de la UE i està molt per sobre dels que recomana la Organització Mundial de la Salut (OMS), encara més restrictius.

La setmana passada es publicava l’informe anual d’Ecologistes en Acció sobre la qualitat de l’aire a Espanya, elaborat a partir de les dades oficials que publica cada administració autonòmica, i que indica que el 22% de la població espanyola respira aire contaminat per sobre dels límits legals de la UE. Si es tenen en compte els valors recomanats per l’OMS, la població que respira aire contaminat s’incrementa fins als 44,3 milions de persones, és a dir, un 94% de la població.

A Barcelona els dos principals contaminants continuen sent els òxids de nitrogen i les partícules en suspensió, ambdós produïts fonamentalment a causa del trànsit i l’activitat industrial, i en menor mesura pel trànsit marítim del port. Els límits legals es troben en una mitjana anual de 40 micrograms de NO2 per metre cúbic d’aire (µg/m3), que va ser excedit en diverses estacions de mesura de la ciutat. Les estacions de Gràcia, Sant Gervasi i Eixample són les que assoleixen uns valors més elevats. Pel que fa a les partícules (PM10 i PM2,5) el límit es troba en una mitjana anual de 40 i 25 µg/m3 respectivament i també ha estat excedit en diverses estacions de mesura. En el cas de les partícules les superacions son més greus, especialment a l’estació de mesura situada a Sants. En general Barcelona presenta millors nivells de NO2 que de partícules, però encara queda molt a fer per assolir, com a mínim, els límits legals.

La contaminació atmosfèrica afecta greument la salut de les persones, els ecosistemes i cultius i també contribueix a accelerar el canvi climàtic. Estudis de la Comissió Europea calculen que a Espanya moren vuit vegades més persones a causa de la contaminació que als accidents de trànsit, 3.500 morts anuals a l’àrea metropolitana de Barcelona, segons experts en epidemiologia.

Tot i tenir sobre la taula unes xifres tan greus, la informació a la població és molt millorable i els plans de les administracions per reduir-la no són prou ambiciosos. La manca de voluntat política per afrontar aquest problema és patent. I es que al límit de la legislatura es va aprovar a nivell estatal un Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire que no s’ha implementat i que, a més, l’actual govern vol modificar per fer “més realista”. Per la seva banda, les mesures de la Generalitat exposades al Pla de Millora aprovat per l’actual Govern semblen més encaminades a actuar durant els pics de contaminació, com ara la reducció d’emissions d’elèctriques i cimenteres durant els períodes de contaminació ambiental, que a rebaixar la contaminació de forma sostinguda, cosa que implicaria actuar de forma contundent sobre les polítiques de mobilitat, i que va molt més enllà d’impulsar un vehicle elèctric que encara pot fer poc per reduir les emissions a nivell global.

Aquest estiu, la Comissió Europea va rebutjar la pròrroga que la Generalitat havia demanat per a les zones més contaminades, adduint precisament que calia introduir mesures més estrictes per garantir el compliment amb els nivells legals, ja que els plans presentats no demostraven que s’assolís el compliment quan finalitzés la pròrroga. A més, des de 2009 Espanya està denunciada pels seus incompliments en aquestes matèries per la Comissió Europea.

A la Favb reclamem que la millora de la qualitat de l’aire sigui un problema central a l’agenda política i que les mesures siguin adequades per garantir la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. No es pot seguir defugint la necessitat de reduir el volum de trànsit a la ciutat; a Europa hi ha alternatives implementades amb èxit a ciutats molt diferents de països de tot tipus. A Barcelona també ha de ser possible. Apostem per mesures que posin la informació sobre qualitat de l’aire a l’abast de tothom i que alhora serveixin per conscienciar del problema, com ara la instal·lació de panells informatius, i també per mesures que desincentivin l’ús del vehicle privat motoritzat, dimensionant adequadament el seu paper dins la ciutat i que potenciïn els desplaçaments en transport públic, a peu i en bicicleta.

Barcelona, 9 d’octubre de 2012

Favb.cat