Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb demana explicacions per l’adjudicació de les obres del nou Parc d’Acollida d’Animals a Montjuïc

La Favb ha demanat explicacions a la Sra. Imma Mayol sobre la base jurídica de l’adjudicació a Forgas Arquitectes SLP de “Redacció del projecte bàsic, executiu i estudi de seguretat i salut per les obres de construcció del nou Parc d’Acollida d’Animals de Companyia (PAAC)” a Montjuïc, en ple termini d’exposició pública de la MPGM en l’àmbit de la muntanya de Montjuïc.

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona ha sol·licitat una reunió urgent amb la Sra. Imma Mayol, Directora de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona demanant explicacions sobre la base jurídica amb que s’ha fet aquesta adjudicació, convocada com a concurs per procediment restringit i resolta el passat dia 14 de febrer, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de Contractació en data 3 de febrer de 2011 que recull la valoració del Jurat del 27 de gener de 2011, per un import total de 399.489,27€, abans no s’hagi aprovat ni provisional ni definitivament la Modificació de PGM en l’àmbit de la muntanya de Montjuïc.

El calendari de l’adjudicació no sembla ni lògic ni de sentit comú, tenint en compte que l’esmentat projecte ha de comptar necessàriament amb una modificació de planejament, doncs la parcel·la on es pretén ubicar el PAAC a Montjuïc està qualificada actualment com a 6c, zona verda, i es tindria que requalificar en 7, equipament, i compensar el verd.

El concurs es va convocar i inclús resoldre en ple termini d’exposició pública per la presentació d’al·legacions, entre el 23 de desembre i el 23 de febrer.

Barcelona, 11 de març de 2011

Favb.cat