Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb demana responsabilitat a les administracions per l’amiant a les escoles

Col·lectius familiars de diverses escoles de Barcelona s’han mobilitzat darrerament per demanar la retirada immediata de l’amiant dels centres escolars i el seu entorn. I raó no els en falta.

L’any 1977, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va classificar l’amiant com a substància cancerígena. El 2002 es va prohibir a l’Estat espanyol. I diverses directives europees insten als seus membres a retirar-lo per l’alta incidència letal que comporta (vegeu l’annex: “Guia breu sobre l’amiant”).

Es calcula que els efectes nocius de l’amiant en la salut dels infants són cinc vegades superiors que en la gent adulta, donada la seva estructura pulmonar, l’acceleració de la seva respiració i que estan més exposats a la inhalació de fibres per la proximitat al sòl.

Tenint present que la latència de les malalties produïdes per la contaminació d’amiant és en alguns casos superior als trenta anys, ens preocupa molt que la presència d’aquest material en els entorns escolars posi en greu risc la salut dels nostres infants en l’actualitat i en el futur.

Davant aquesta situació, la Comissió contra l’Amiant de la Favb demanem que la Conselleria d’Educació de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona facin pública la relació d’escoles amb presència d’amiant i que identifiquin els casos en què n’hi hagi en un radi de cent metres al voltant del centre escolar. També instem a planificar l’erradicació de l’amiant i programar-la fins a la retirada total amb criteris de priorització objectiva (estat de l’amiant i nombre de persones que potencialment hi estan en contacte).

Entrem ara en l’època de les portes obertes dels centres escolars per fer les preinscripcions. L’Administració s’ha d’avançar a les preguntes que les famílies faran sobre la presència d’amiant en les instal·lacions. Només amb una informació oficial acurada, acompanyada d’un pla de retirada, s’evitaran episodis d’alarma social i possibles estigmatitzacions dels centres afectats.

Des de la Comissió contra l’Amiant de la Favb demanem l’acceleració de la tramitació de la futura llei catalana per a l’erradicació de l’amiant. Però, per responsabilitat, això no impedeix que, mentrestant, l’Administració, que és coneixedora del consens científic sobre la perillositat del fibrociment, actuï ja amb decisió i celeritat. Ens hi juguem la futura salut dels ara infants.

Comissió contra l’Amiant de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb)

Barcelona, 9 de febrer del 2022

Guia breu sobre l’amiant

Què és l’amiant?
El fibrociment amb amiant és un material compost per un aglutinant (ciment) i amiant (conegut comunament com a uralita) i ha estat utilitzat en grans quantitats en la construcció fins al 2002, quan es va prohibir la seva utilització a Espanya.

Quines malalties pot ocasionar?
L’exposició a les fibres d’amiant pot afectar els pulmons i la pleura i provocar malalties com l’asbestosi i determinats tipus de càncer. L’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC, en anglès) ha classificat les fibres d’amiant com a carcinògenes del grup 1 (carcinògenes per als humans) i estableix que poden causar mesotelioma i càncers de pulmó, laringe i ovari.

Per què cal retirar-lo?
Els agents atmosfèrics actuen sobre els materials que conformen el fibrociment fent que el ciment perdi la seva capacitat aglutinadora i es produeixi una alliberació de fibres d’amiant al medi ambient. El fibrociment instal·lat a Espanya s’ha deteriorat i se situa en aquesta situació de “friable”, és a dir, en disposició de desprendre fibres que poden ser inhalades per les persones i produir malalties molt greus en l’aparell respiratori i d’altres que han estat diagnosticades pels metges. Cal recordar que no hi ha dosis mínimes perquè es pugui desenvolupar una d’aquestes malalties.

Favb.cat