Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb denuncia el desmantellament de la gestió pública de l’aigua

A la Favb veiem amb preocupació com en els darrers mesos les diferents parts del cicle d’un bé tan bàsic com és l’aigua estant sent objecte de processos de privatització.

Des de l’entrada en vigor de la llei Òmnibus es va obrir la porta a l’externalització de la gestió de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), l’encarregada de fer arribar l’aigua a Barcelona i a d’altres municipis de l’àrea metropolitana. Aquest procés es troba actualment en les fases prèvies al concurs públic.

A Barcelona des de finals del segle XIX és l’empresa privada AGBAR, avui majoritàriament en mans de la multinacional francesa SUEZ, la que s’encarrega de distribuir l’aigua als ciutadans. El 2010 arran de la denúncia d’un particular per una factura, va sortir a la llum que la companyia operava sense concessió vigent, és a dir, que no s’havia validat mitjançant cap institució democràtica i legal que AGBAR fos l’encarregada de prestar aquest servei. L’empresa ha recorregut la sentència.

El 24 de juliol, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona es va aprovar la creació d’una nova empresa que gestionarà el cicle integral de l’aigua en l’àmbit metropolità, és a dir, s’ocuparà de les tasques de distribució que ara realitza AGBAR, però també del sanejament, que fins ara estava en mans de l’empresa pública EMSSA. Aquesta empresa público-privada estarà participada en un 85% per AGBAR i en un 15% per capital públic.

Aquesta decisió, d’importància cabdal per als ciutadans, s’ha pres sense cap concurs públic, amb la presència d’un únic operador, AGBAR, que a partir d’ara controlarà la distribució i el sanejament a Barcelona i a d’altres municipis de l’àrea metropolitana, i que també opta al concurs per la gestió d’ATLL. Així doncs, quan aquests processos culminin, gairebé tot el cicle de l’aigua es trobarà en mans privades i fins i tot és possible que acabi en mans d’una única empresa, des de l’embassament al clavegueram.

A la Favb volem denunciar aquest desmantellament de la gestió pública de l’aigua, produït, a més, enmig d’un gran silenci mediàtic i d’esquena als ciutadans. Cap dels partits polítics que han promogut o recolzat aquestes decisions, ni a l’Ajuntament ni a la Generalitat, portava al seu programa la privatització d’ATLL o EMSSA. Ambdues són empreses rendibles i eficients i no existeix cap criteri, ni tan sols de benefici econòmic, que justifiqui les decisions que s’han pres, fora del criteri polític d’optar per deixar-les en mans privades.

Les conseqüències de la privatització seran palpables entre els treballadors d’aquestes empreses i als ecosistemes aquàtics, però també entre els usuaris, ja que es poden produir grans augments de tarifes per rendibilitzar les aportacions dels inversors privats. Amb tot, la pèrdua de control democràtic sobre un bé primordial com l’aigua constitueix un escenari poc desitjable per al futur de la seva gestió, on els ciutadans en queden exclosos.

És per això que a la Favb apostem per l’enfortiment dels serveis públics, en aquest cas en la gestió de l’aigua, seguint l’exemple d’altres països com Itàlia, que va rebutjar en referèndum la privatització de l’aigua o de l’ajuntament de París, que després de retornar a mans públiques un servei privatitzat durant dècades, ha estat capaç d’abaixar les tarifes.

Barcelona, 31 de juliol de 2012

Favb.cat