Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb dóna suport a la manifestació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i la Plataforma en Defensa de l’Ebre volem manifestar:

Arrel de la situació puntual de sequera s’ha promogut un debat esbiaixat i interessat sobre l’aigua promovent l’enfrontament entre territoris i apel·lant de forma demagògica a la solidaritat per tal de justificar unes polítiques de transvasaments que ni tenen ni han tingut el suport de la població de Barcelona ni la de les comarques i territoris afectats.

Aquesta situació puntual de sequera ha estat l’excusa per posar en marxa de nou un seguit de projectes que trenquen amb les polítiques dutes a terme fins ara amb criteris de racionalització dels usos de l’aigua i amb mesures tendents a la sostenibilitat a mig i llarg termini.

S’han fet propostes de forma desordenada i sense donar espais reals a la participació des dels diversos territoris. Les solucions que s’han plantejat i que ara es mostren cada cop més innecessàries i perilloses han estat d’un cost econòmic desorbitat i han obert les portes al risc de privatització d’un bé que ha de ser comú, l’aigua.

Els reptes de futur que hem d’afrontar com a societat requereixen de polítiques responsables que no generin fractures socials ni territorials i que posin en qüestió els models de creixement al conjunt del territori. Ens calen ciutats que apostin de forma decidida per un model de desenvolupament sostenible i on es garanteixi la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Ens cal una política que no promogui el creixement territorial insostenible, amb finalitats turístiques i d’oci, que a mig i llarg termini sabem que seran causa de més i més desigualtats en el territori. Ens cal també una política agrària i ramadera que posi per davant la sostenibilitat dels conreus, l’autoabastiment des de la proximitat territorial, la qualitat dels aliments i les garanties per a la salut de les persones que els consumeixen.

És per això que exigim:

  • L’aturada del transvasament d’aigua a través de la canonada CATATLL.
  • Una reunió immediata de la Taula de la Sequera, revisant la seva composició amb la finalitat de garantir la representació del conjunt dels territoris.
  • L’elaboració d’un pla de treball per tal de valorar totes les possibilitats d’ús dels aqüífers de Barcelona i de l’àrea metropolitana.
  • Una moratòria en la construcció d’hotels a Barcelona i que els hotels i establiments de restauració que ja existeixen hagin d’implementar en un termini d’un any mesures d’aprofitament de l’aigua i d’estalvi energètic.
  • Propostes concretes i terminis d’implementació de mesures d’estalvi d’aigua i energètics a tots els equipaments públics i privats de l’àrea de Barcelona.
  • L’aturada de tots els projectes de creixement urbanístic en el territori que no tinguin garanties de sostenibilitat mediambiental.
  • La implementació d’un debat sobre la producció agrícola i ramadera al nostre país i establir mesures a curt, mig i llarg termini per tal d’avançar cap a un model ecològica i èticament sostenible.

Per tot això i en defensa d’aquestes reivindicacions, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona donarà suport a la manifestació convocada el proper diumenge dia 18 a Amposta amb el lema: “Els transvasaments no són la solució”.

Barcelona, 16 de maig de 2008

Favb.cat