Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb, pel cobriment de la Ronda de Dalt

La Ronda de Dalt és una autovia urbana de sis carrils que arrossega deficiències des de la seva construcció, minvant la qualitat de vida dels habitants i usuaris d’equipaments del seu entorn. La pressió veïnal de Nou Barris va aconseguir que finalment es procedís al cobriment d’un tram, però va deixar de banda el tram d’Horta, de poc més de tres quilòmetres, i alguns trams més d’altres barris. Les entitats veïnals han estat reclamant el seu cobriment al llarg dels últims vint anys sense èxit.

Els problemes, que més enllà del que podria semblar no són molèsties sinó problemes greus, provenen del pas d’uns 200.000 vehicles diaris que generen nivells de contaminació atmosfèrica acústica perillosos per a la salut, suposen un greu incompliment de l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona (OGMAUB) i són impropis d’una ciutat europea. Els nivells de contaminació que l’OGMAUB preveu per als entorns d’un equipament hospitalari no han estat tinguts en compte en cap moment en el cas de l’Hospital de la Vall d’Hebron. A més, aquesta infraestructura genera un efecte fractura limitant la cohesió entre barris i fa de barrera d’accés al Parc de Collserola.

El veïnat denuncia que, havent arribat a un acord consensuat pels veïns i tots les partits polítics, acord aprovat per unanimitat el març de 2015, i amb l’avantprojecte adjudicat al desembre del mateix any -després de la seva licitació- l’actual consistori decideix revocar els compromisos assolits. La proposta alternativa presentada per l’Ajuntament ignora tot el treball de més de dues dècades fet per representants veïnals i institucions per tal de trobar solucions adaptades a les necessitats reals del territori.

Des de la Favb recolzem les reivindicacions veïnals i constatem que la solució del cobriment de la Ronda de Dalt hauria de ser plantejada com a projecte de ciutat. En aquest sentit, pel fet de ser una infraestructura que dóna servei en un àmbit supramunicipal, el finançament de les obres hauria de ser suportat no només per l’Ajuntament, sinó també per altres institucions que tenen competència en el cas d’autopistes, com ara la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el ministeri de Foment.

Cal remarcar que la postura de les associacions és prou flexible com per acceptar un compromís de solució partint del projecte consensuat, amb actuacions de cobriment progressives per trams, allargant el termini d’execució de vuit anys -que al seu dia es va pactar- al període total que es requereixi per fer assumible la inversió total. Els veïns i veïnes només volen tenir la seguretat que el projecte no es tornarà a plantejar des del seu inici cada cop que canviï el govern municipal, amb l’espiral de desgast de temps, energia i ànims que això suposa per a tots els que treballem pel bé comú sense cap tipus de remuneració.

Creiem que un govern municipal enfocat en la democràcia participativa no pot fer creu i ratlla a un projecte consensuat fruit de molts anys de treball i participació ciutadana sense més argument que un adjectiu -faraònic- poc objectivat.

Per últim, amb els nivells de contaminació atmosfèrica que suporta Barcelona, les polítiques de mobilitat hauran de plantejar-se seriosament la limitació de l’ús del vehicle privat en favor de la utilització de transports col·lectius, públics o privats, independentment de les actuacions reivindicades pel cobriment d’aquestes vies ràpides al seu pas per la ciutat.

Barcelona, 20 de setembre de 2016

Favb.cat