Tel.: (+34) 93 412 76 00

La responsabilitat de l’administració davant el problema de l’habitatge

Davant els darrers esdeveniments succeïts a Piera amb l’esfondrament d’una casa ocupada per immigrats i la greu situació existent a la nostra ciutat en relació als pisos sobreocupats, així com les declaracions efectuades al respecte per l’Ajuntament de Barcelona, volem manifestar:

Considerem una manifestació d’una hipocresia inacceptable en responsables polítics traslladar a la ciutadania la responsabilitat de situacions que tenen el seu origen en la manca de polítiques socials que ajudin a pal·liar els greus dèficits en matèria d’habitatge que pateixen els sectors més empobrits de la nostra societat.

La dificultat d’accés a un habitatge digne per part d’aquests col·lectius entre els quals es troben les persones immigrades, però també persones grans de rendes baixes que viuen en condicions d’infrahabitatge o mares soles o joves que no es poden emancipar, es deu a la manca durant dècades d’una política decidida d’habitatge social i d’habitatge de protecció. Aquestes polítiques són responsabilitat de les administracions de l’Estat, Generalitat i Ajuntaments.

Les persones immigrades tenen a més a més en el racisme social un problema afegit a l’hora d’accedir al ja minso habitatge de lloguer, malgrat que les seves rendes i les condicions laborals i legals els hi permetin. Cal per tant combatre de forma clara aquest racisme que no impedeix que les mateixes persones que els neguen la possibilitat d’accedir a un habitatge de lloguer es beneficiïn d’altra banda del treball d’aquests col·lectius a preus de misèria.

Les solucions no passen per posar en primer lloc l’aplicació d’ordenances i de sancions que únicament contribuiran a deixar al carrer centenars de persones, sinó per trobar solucions que millorin de forma real l’accés a l’habitatge d’aquests col·lectius. I aquestes solucions hauran de preveure que l’Ajuntament efectuï una reserva de sòl, tal com preveu la llei. Als cascs antics i altres zones claus de la ciutat, caldria evitar l’especulació exercint el dret de tempteig i retracte per tal d’adquirir nous pisos amb els què donar resposta a una problemàtica: la de l’accés a l’habitatge, que ocupa ja el primer lloc en les preocupacions dels ciutadans i ciutadanes.

Barcelona, 17 d’octubre de 2005

Favb.cat