Tel.: (+34) 93 412 76 00

Les associacions veïnals de l’entorn de Glòries davant la situació actual de les obres

Les AV de l’entorn de les Glòries (Fort Pienc, Poblenou, Clot-Camp de l’Arpa i Sagrada Família), davant la situació creada en el desenvolupament de les obres del túnel de les Glòries, volem manifestar que hem estat informades per la regidora d’Urbanisme del contingut de l’auditoria relativa als túnels de la plaça, així com que s’està a l’espera dels resultats dels informes jurídics i tècnics municipals per determinar les responsabilitats dels diferents operadors que han intervingut en l’execució de les obres.

Per la informació que se’ns ha facilitat, considerem que:

-La redacció del projecte ha estat excessivament optimista davant d’una obra de gran complexitat i no s’han fet totes les verificacions necessàries per comprovar les profunditats reals de les estructures soterrades existents ni del seu estat de conservació, sobretot en el cas del túnel de la línia ferroviària de Maçanet i el sifó del col·lector.

-El fet d’haver adjudicat l’execució de l’obra a una oferta que contemplava una baixa de quasi el 25% sobre el preu de licitació ha suposat un risc econòmic que ha fet molt difícil el desenvolupament d’una obra tan complexa, i més quan han sorgit increments d’alguns treballs i dels terminis previstos a l’inici.

-Entenem que ha estat un error la planificació de les dues fases d’execució contemplant un temps similar per a cada una d’elles, quan la fase del subsòl de la plaça, entre Badajoz i Castillejos és molt més complexa que la fase entre Badajoz i Rambla del Poblenou.

-L’Ajuntament reconeix un increment d’obra de gairebé el 20%, uns 12 milions d’euros, i les empreses constructores en reclamen un 60%, és a dir 36 milions d’euros, una xifra que ens sembla totalment desorbitada. Alhora, es reconeix també que s’està alentint notablement el ritme de les obres.

-Ens preocupa també que les obres de les Glòries estiguin sota sospita de tenir relació amb els casos de cobraments de comissions per part d’algun membre de l’anterior govern municipal de CiU, que la justícia investiga. Reclamem la màxima celeritat a l’administració de justícia per aclarir aquestes sospites i que s’actuï en conseqüència.

Les entitats veïnals creiem que la situació requereix actuar amb la màxima responsabilitat i transparència, i per tant:

-A partir dels informes tècnics i jurídics municipals, l’Ajuntament determini les responsabilitats que en resultin i exigeixi les compensacions que correspongui (UTE, ADIF, redactors dels projectes, BIMSA).

-Desitgem que el ritme i la seguretat de les obres no es vegin afectats en cap cas, i que no es demori més l’acabament d’aquesta fase.

-Que l’Ajuntament tramiti l’aprovació de la modificació del projecte amb l’increment que resulti de l’aplicació de les condicions del contracte (19,65 %, segons l’Ajuntament ). Que en el cas que les empreses constructores adjudicatàries de l’obra no acceptin continuar les obres, es resolgui el contracte amb la UTE i s’obri una nova licitació, en aquest cas, de tot el túnel complet, és a dir, entre el carrer Castillejos i la rambla del Poblenou, en una única fase.

-En el supòsit que la UTE continuï les obres, requerim que l’Ajuntament les liciti ja i que s’executi sense interrupcions la segona fase, que ha de servir per connectar els barris del Clot-Camp de l’Arpa i Poblenou. Una decisió que ajudarà a clarificar el conjunt de les actuacions i que estalviaria la construcció d’una rampa provisional si les dues fases no es fessin seguides.

Les entitats veïnals que participem en el procés de transformació de la plaça de les Glòries continuarem exigint màxima transparència en el procés i que els projectes i les obres s’executin d’acord amb la normativa, que en cap cas es redueixi la qualitat ni la seguretat de les obres i que s’adoptin els mecanismes necessaris per agilitar l’execució de les obres i recuperar, en la mida que sigui possible, els retards ocasionats.

Barcelona 5 d’abril de 2017
AV de Fort Pienc, Poblenou, Clot-Camp de l’Arpa i Sagrada Família

Telèfons de contacte:
Miquel Catasús: 661 090 600
Jaume Bàdenes: 600 22 30 75

Favb.cat