Tel.: (+34) 93 412 76 00

Neix la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs per la construcció d’una governança metropolitana de l’Eix Besòs

Aquest dissabte passat es va realitzar a Badalona l’assemblea de constitució de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs, un pas que formalitza el camí d’articulació metropolitana del teixit veïnal de l’entorn del Besòs i que està constituït per les següents federacions, associacions i entitats:

·Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB)
·Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB)
·Federació d’AA.VV. de Santa Coloma de Gramenet (FAVGram)
·Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac (FAVMir)
·Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
·Associació Veïnal Sant Joan Baptista de Sant Adrià
·Plataforma per la conservació de les tres xemeneies de Sant Adrià

Aquestes entitats veïnals hem decidit constituir-nos com a Coordinadora Veïnal del Baix Besòs per conformar un grup motor que treballa per la construcció d’una governança metropolitana de l’eix del Besòs des del teixit veïnal i que sigui una realitat a l’entorn del riu Besòs, amb la participació activa del teixit veïnal com una part fonamental per consensuar una planificació estratègica i desenvolupar projectes coherents amb les necessitats i potencialitats dels nostres barris.

Així doncs, apostem per conscienciar i mobilitzar el veïnat del Baix Besòs a l’entorn dels objectius estratègics que hem fixat i per conformar espais de diàleg estables i sostenibles amb les administracions locals i supramunicipals. El nostre repte és la justícia espacial de l’Eix del Besòs. Creiem que sense justícia espacial, la urgència social i la vulnerabilitat es distribueix desigualment en el territori. En aquest sentit, constatem que l’àmbit del Besòs té factors acumulatius en diferents aspectes, com ara els baixos nivells de formació i de renda. També una menor esperança de vida, altes taxes d’atur i condicions de vida més difícils.

No obstant això, també és una zona amb moltes potencialitats que requereix d’una acció concertada d’actors i esferes administratives amb objectius consensuats a curt, mitjà i llarg termini.

Antecedents: un camí compatit de reflexions, prioritzacions i diàleg

Fa més de dos anys vam entendre que l’entorn del Besòs necessitava l’articulació del seu teixit veïnal d’un i altre costat del riu. Amb aquest horitzó el febrer del 2020, vam organitzar aquestes entitats conjuntament junts les Jornades Veïnals de l’Eix Besòs: unes jornades que ens van permetre iniciar una reflexió sobre les necessitats de la zona des d’una perspectiva metropolitana i veïnal.

Vam treballar plegats sobre eixos temàtics orientats a la resolució dels principals problemes estructurals del territori i que avui continuen sent les temàtiques principals de la nostra tasca:

• Urbanisme, patrimoni, infraestructures i mobilitat
• Habitatge, vulnerabilitats i emergències socials
• Sistema productiu i formació
• Salut i medi ambient
• Polítiques de gènere i igualtat

Després d’un any de treball compartit entre les federacions i entitats dels cinc municipis, hem prioritzat propostes per a la construcció d’una agenda compartida que compleixin tres requisits: un abordatge integral del territori i de les seves problemàtiques; potencialitat d’impacte multiplicador i la condició de ser realitzables.

Aquestes prioritats han orientat la segona fase del nostre treball amb la conformació de taules tècniques, amb equips dels cinc ajuntaments i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que van tenir lloc durant la primera meitat del 2021. No obstant això, som conscients de la complexitat i imbricació d’aquestes problemàtiques, que no estan aïllades entre sí i que necessiten d’una mirada transversal per a dissenyar actuacions integrals.

En aquest sentit, la falta d’un espai de governança metropolitana real, potencia la mirada segmentada des dels territoris i limita la presa de decisions que vagin al fons dels problemes amb la integració de les veus dels moviments de base i veïnals.

Favb.cat