Tel.: (+34) 93 412 76 00

Nova divisió de barris sense participació

Davant la proposta de l’Ajuntament de Barcelona d’un nou mapa de barris donada a conèixer per la premsa el passat 27 de febrer, la junta de la Favb vol manifestar:

En la seva elaboració, l’Ajuntament ha tingut en compte únicament l’opinió d’uns experts amb opinions molt diferents i fins i tot contradictòries i, al contrari que l’anterior procés de divisió de la ciutat en barris, en aquesta etapa la Favb no ha estat convidada a participar.

Ens preocupa que s’hagi donat a conèixer una proposta que modifica els límits de 28 barris mitjançant els mitjans de comunicació sense una primera fase de diàleg buscant el necessari consens. Encara que es tracta d’una proposta oberta, la divulgació prèvia no ajuda precisament a objectivitzar el debat.

L’elaboració d’un nou mapa de barris no respon a les necessitats ni als criteris, en alguns casos contraris, d’aquests; és simplement un decisió política de l’Ajuntament.

No permetrem que aquesta divisió suposi restar força a les demandes dels barris creant nous instruments que redueixin la seva capacitat d’intervenció i buidant de contingut polític i de participació als districtes.

A partir d’aquest moment, exigim a l’Ajuntament de Barcelona l’elaboració d’una memòria participativa que concreti mecanismes de participació en cada districte i a nivell de ciutat previs a la seva aprovació definitiva. Entenem que la participació no es pot reduir a una mera informació: volem mides que garanteixin una participació real. El mapa de barris no podrà imposar-se al marge de l’opinió del moviment veïnal.

Barcelona, 28 de febrer de 2006

Favb.cat