Tel.: (+34) 93 412 76 00

Preocupació per les rebaixes en el Pla Nacional per l’Habitatge

La Favb veu amb preocupació les rebaixes que s’estan introduint en el Pacte Nacional per l’Habitatge i que indirectament incideixen en el Projecte de Llei del Dret de l’Habitatge encara en discussió al Parlament de Catalunya.

D’entrada, veiem inadmissible que els promotors privats es puguin reservar el 30% de l’habitatge protegit sense que passin pel registre únic ni cap tipus de sorteig. Per altra banda, els objectius del pacte parlen de 160.000 habitatges en 10 anys, quan abans eren 250.000. Igualment, la obligatorietat de reservar el 20% de la promoció passa de 2.000 m2 a 5.000 m2, així com preveure el 15% d’habitatges protegits en municipis de més de 3.000 habitants es modifica a 5.000 habitants.

Considerem que afirmar que la signatura de l’acord pot ser imminent perquè s’ha arribat a punts de coincidència amb la Federació de Promotors i Constructors d’Edificis és menysprear les altres entitats i col·lectius que també estem implicats en la signatura. Per altra banda, condicionar el Pacte Nacional per l’Habitatge a modificar el Projecte de Llei del Dret a l’Habitatge implica poc respecte al debat parlamentari.
El dret a l’habitatge és un dret constitucional, i per a la Favb, hauria de ser un dret de primer ordre, com l’ensenyament o la sanitat. Moltes famílies i molt jovent que es vol emancipar tenen greus dificultats per accedir a un habitatge, malgrat les ajudes i la diferència de preus del mercat lliure.

Tot això i d’altres punts, com la durada de la qualificació d’habitatge protegit o les mesures per aflorar l’habitatge de lloguer, que poden ser reduïts, ens porten a qüestionar seriosament la signatura del Pla Nacional per l’Habitatge.

Barcelona, 13 de setembre de 2007

Favb.cat