Tel.: (+34) 93 412 76 00

Presentació del recurs de reposició a l’Ajuntament de Barcelona. Pel dret a la participació!

La Favb, Enginyeria sense Fronteres (promotora de la consulta per a la remunicipalització de l’aigua) i l’Associació Idrissa (promotora de la consulta pel canvi de nom de la plaça Antonio López) hem presentat aquest divendres 25 de maig un recurs de reposició que qüestiona l’acord de Plenari adoptat en la sessió del 10 d’abril en relació amb la multiconsulta prevista.

Entenem que les preguntes que es volen sotmetre a votació de la ciutadania de Barcelona han quedat avalades mitjançant la recollida de signatures que preveu la Iniciativa Ciutadana, tal i com recull la llei catalana de consultes no referendàries.

Entenem que, en aplicació del reglament de participació ciutadana, tan sols es podia votar en contra si alguna de les preguntes no s’adequava a l’ordenament jurídic. I totes ho feien, tal i com recull l’informe dels mateixos serveis jurídics del consistori.

Per tant, el vot dels grups que es van oposar a la celebració de la multiconsulta no s’ajusta ni a les normes de participació ciutadana ni tampoc a la llei catalana de consultes no referendàries. I per això el considerem nul, i presentem aquest recurs en defensa del dret a la participació, vulnerat amb l’acord de Plenari.

Creiem que el posicionament dels grups va estar relacionat amb la voluntat de bloqueig de l’acció de govern, però a la vegada també s’ha bloquejat el dret a la participació democràtica recollit en les lleis i el reglament de què ens hem dotat recentment. Hem presentat el recurs per tal de desbloquejar aquesta situació anòmala en la consideració que tots els grups compten ara per ara amb tota la informació que potser no va arribar a estar al seu abast en el moment adequat.

Per tots aquests motius, esperem que els grups reconsiderin el seu posicionament i no haver d’anar més enllà, amb un possible recurs contenciós administratiu que no desitgem.

Per respecte a l’esforç col·lectiu desplegat per les Iniciatives Ciutadanes, instrument que s’ha posat en marxa per primera vegada en la història de la nostra ciutat. En favor de la democràcia i del dret a la participació.

Barcelona, 29 de maig de 2018

Favb.cat