Tel.: (+34) 93 412 76 00

Sobre el recorregut del TGV per Barcelona

Davant les informacions recentment aparegudes a diversos mitjans de comunicació respecte que la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona no dóna suport a la demanda del trajecte litoral del TGV, volem manifestar que:

1) Efectivament, la Favb, encara no s’ha definit a favor ni en contra de cap de les opcions de traçat que avui hi ha sobre la taula: ni per l’opció oficial, que opta pel pas del TGV pel centre de Barcelona, ni per l’opció alternativa, que proposa el pas pel litoral.

2) La raó per la qual no hem pres cap postura és pel fet que, a dia d’avui, no es té la informació suficient, ni per part de la Favb ni per part de les associacions de veïns i veïnes implicades en els dos projectes en debat. En aquest sentit, pensem que les administracions implicades no han estat prou diligents a l’hora de fer públiques les característiques del traçat aportant la documentació i les explicacions tècniques pertinents. Nosaltres entenem que en un projecte d’aquesta envergadura seria imprescindible promoure un procés amb una àmplia participació veïnal que formés part de la Memòria Participativa que seria preceptiu que acompanyés el projecte.

3) Atesa la situació de crispació i de desconfiança existent avui envers les obres públiques a la ciutat, exigim una moratòria del projecte i de les adjudicacions en curs o pendents fins que aquest procés participatiu i ampli s’hagi dut a terme.

4) No compartim que una mobilització veïnal porti com a lema l’opció per un traçat alternatiu que implica altres barris de la ciutat sense que aquests barris hagin estat prèviament consultats, ni s’hagin tingut en compte l’impacte ni les característiques tècniques del nou traçat.
Conseqüentment, la Favb ha convocat el proper dia 9 d’abril una reunió, a la qual han estat convidades les diverses administracions (Ajuntament de Barcelona, Departament d’Obres Públiques de la Generalitat, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias i el Ministerio de Fomento), els tècnics que avalen el projecte alternatiu i dos representants de cadascuna de les associacions de veïns i veïnes que estan implicades en els dos traçats, a més de dos persones en representació de cadascuna de les diverses plataformes que s’estan mobilitzant en defensa dels traçats alternatius al pas pel centre de Barcelona.

Barcelona, 5 d’abril de 2005

Favb.cat