Tel.: (+34) 93 412 76 00

Sobre els actes de vandalisme al Raval

En relació a la notícia apareguda a l’edició del 22 de març al diari El País, signada per Blanca Cia i Jesús Garcia en relació als fets succeïts durant el “botellón” del divendres dia 17 de març al barri del Raval, en què es diu que la Favb no fa referència als actes de vandalisme, volem manifestar que:

Com a Favb no tenim cap problema en fer una condemna explícita dels esmentats actes vandàlics. No obstant, pensem que com a part significativa del moviment veïnal barceloní, ens correspon anar més enllà de l’obvietat i del tòpic i apuntar elements que ens permetin l’anàlisi i la cerca de formes d’actuació més efectives que les que es van dur a terme. Això té una rellevància especial quan entenem que a nivell polític els problemes de convivència a la nostra ciutat no s’estan abordant correctament, amb el rigor i amb el consens social que seria necessari.

A la nostra nota, que pot ser consultada en aquesta mateixa web, manifestem textualment que “L’Ajuntament ha de garantir que en l’espai urbà es pot viure i conviure i estem assistint a la mostra del fracàs de les mides coercitives com l’Ordenança o les mides policials exclusivament”. Aquest darrer terme, que a la notícia publicada ahir s’ha obviat, ens sembla essencial per tal de comprendre que en cap cas rebutgem les mides policials per protegir veïns i veïnes dels nostres barris, però som conscients que problemes com els manifestats el darrer divendres no es solucionen únicament amb la repressió.

Carregar la responsabilitat dels fets sobre “sectors anarquistes” com va fer la Consellera Tura o un difós grup de violents que de forma més o menys explícita han mencionat l’alcalde Clos i el líder de l’oposició Fernàndez Díaz ens sembla que és eludir responsabilitats. L’actuació policial va ser ineficaç, els mecanismes preventius inexistents i el que fins ara hem vist a través de les esfereïdores imatges de la televisió, apunta més cap a una barreja de brètols, xavals a la recerca d’emocions fortes i lumpen aprofitant l’avinentesa, que a un contuberni àcrata a escala internacional.

Vagi per endavant la nostra solidaritat amb les veïnes i veïns del Raval i amb les entitats que en el dia a dia treballen per a la dignificació del barri i la prevenció de les esquerdes socials. Una feina a la que la Favb ve donant suport i en la qual mantenim molts anys de fructífer treball i de projectes presents i futurs en diversos camps amb diverses entitats d’aquest barri.

Barcelona, març de 2006

Favb.cat