Tel.: (+34) 93 412 76 00

Sobre la vaga d’autobusos i metro

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb), davant la proposta de vaga indefinida dels treballadors/es d’autobusos de Barcelona a partir del 28 de maig, i també amb la possible coincidència d’aturada dels treballadors/es del metro, volem manifestar:

  • Compartim amb els sindicats la defensa i millora de les condicions de treball del conjunt de treballadors i treballadores.
  • En el cas que ens ocupa, respectem les decisions de les parts implicades, (sindicats i TMB), ja que són les que han d’arribar a la solució d’aquest conflicte.
  • Donant per suposat que totes les parts ja tenen en compte les conseqüències d’aquesta situació, volem reiterar però, els grans inconvenients que representa per a tots els ciutadans i ciutadanes no poder comptar pràcticament amb cap mitjà de transport públic quedant afectada seriosament la mobilitat a la ciutat de Barcelona.
  • Lamentem les accions violentes que s’han produït en la primera aturada dels autobusos, i que va més enllà de la tasca informativa.
  • Denunciem que l’empresa TMB en lloc d’informar els usuaris de les línies que estaven fora de servei, utilitza les planes dels diaris per criticar la postura dels treballadors.
  • Deixant de banda els arguments i interessos partidistes de cadascuna de les parts, hem pogut entreveure que, a part de l’increment salarial, hi figuren qüestions socials, horàries i d’igualtat, que també són importants i que poden donar marge de negociació.
  • Per tot això demanem a les parts que estan en conflicte, treballadors i empresa, que posin el màxim d’esforç i capacitat imaginativa, en trobar fòrmules que ajudin a arribar a un acord i evitar un conflicte de greus conseqüències per als ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Barcelona, 14 de maig de 2002

Favb.cat