Tel.: (+34) 93 412 76 00

Solidaritat amb Pablo Díez

Davant la convocatòria de vaga d’autobusos pels dies 8 i 9 de maig, en relació als fets que van conduir a la mort de Pablo Díez Cuesta, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona vol manifestar en primer lloc la seva solidaritat amb la família i els companys i companyes de Pablo Díez i en segon lloc la nostra preocupació profunda perquè fets com aquest es puguin produir a la nostra ciutat.

Barcelona és signatària de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. La Carta recull entre els seus articles dos que ens semblen extremadament pertinents en aquest cas:

  • Les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, el respecte de la dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants.
  • Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a exercir activitats remunerades, mitjançant un lloc de treball digne que garanteixi la seva qualitat de vida.

En el cas de Pablo Díez, la seva dignitat es va veure greument afectada per les acusacions i un acomiadament que sembla a totes llums desproporcionat en relació a la falta atribuïda, la suposada apropiació de l’import d’un bitllet de 1,10 euros. Aquesta desmesura pot ser una pràctica que entri de ple en els supòsits de l’assetjament en el treball. Demanem que la Carta de Salvaguarda deixi de ser només una declaració formal i que passi a fer-se efectiva en l’acompliment dels seus preceptes.

D’altra banda els i les conductores d’autobusos de Barcelona fa temps que venen denunciant la pressió per augmentar els ritmes de treball. Al mateix temps que condueixen per Barcelona han de cobrar els bitllets, controlar que els passatgers marquin els títols de viatge, vetllar per tal que no es produeixin incidents dins dels vehicles i mantenir un ritmes de temps controlats.

Pensem que la pressió que s’exerceix sobre aquest col·lectiu és excessiva i que aquesta no només vulnera el dret a una qualitat de vida recollit a la Carta de Salvaguarda i a la resta de marcs legals sinó que pot redundar en problemes de seguretat envers els ciutadans i ciutadanes que fem ús del transport públic i que vivim a la ciutat.

Per tot el que hem exposat,

  • Ens sumem a la demanda de la família de Pablo Díez en el sentit que es faci justícia i es retiri l’acomiadament .
  • Que s’esbrinin les responsabilitats en què puguin haver incorregut els responsables de l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona.
  • Que s’estableixin mides per tal que la millora en les freqüències dels transports metropolitans no es tradueixin en una major pressió pels conductors i conductores ni en un risc per les persones que en fem ús


Barcelona, 4 de maig de 2004

Favb.cat