Tel.: (+34) 93 412 76 00

Tancament de la Sala Baluard i Pla d’Usos de Ciutat Vella

1- Si acabés confirmant-se, el tancament de la Sala Baluard, anunciat inesperadament en el marc de la modificació del pla d’usos de Ciutat Vella, constituiria una greu regressió pel que fa a la política sobre drogodependències de l’Ajuntament de Barcelona. La Sala Baluard va ser el primer projecte on es va incloure una sala de consum controlat, dissenyada per minimitzar danys als consumidors d’heroïna. Des de la FAVB, sempre hem considerat necessaris aquests equipaments, orientats a donar sortides a les persones que pateixen drogodependències, i per això hem donat suport al seu pla de desplegament en el conjunt de la ciutat. Un pla que encara no ha culminat a causa de les múltiples traves a que s’ha vist sotmesa la seva implantació.

2- Naturalment, no estem en contra de que es canviï la ubicació d’un determinat equipament. Però, en aquest cas, l’anunci del tancament de la Sala Baluard no ve associat al de l’obertura d’un nou equipament, la qual cosa fa témer que es tracti simplement d’eliminar un espai mal vist per una part de la ciutadania… i que no quadra amb el projecte de convertir tot Ciutat Vella en un espai turístic.

3- A Barcelona, pel que fa al consum d’estupefaents, ja tenim prou experiència per saber què passa quan es liquida un determinat espai sense habilitar una alternativa. Lluny de desaparèixer, els problemes rebroten en d’altres indrets de la ciutat. I, sovint, generant situacions encara més conflictives. És el que va passar quan es va tancar l’assentament de Can Tunis. I és el que pot tornar a succeir si es tanca sense alternativa la Sala Baluard.

4- Els equipaments dedicats a les drogodependències sempre generen un cert rebuig per part d’alguns sectors del veïnatge, atemorits per determinats estereotips o bé que no entenen que es tracta de persones en situació de vulnerabilitat que requereixen suport social. Ben al contrari, creiem que es tracta d’equipaments necessaris, que han de ser de proximitat i que cal dissenyar-los i posar-los en marxa amb tota normalitat Sabem, també per experiència, que com més avançats siguin aquests equipaments, millors resultats obtindran per als afectats, així com per a la salut i la convivència en els barris del seu entorn.

5- Considerem preocupant, i alhora esclaridor, que el mateix Pla d’Usos que proposa l’eliminació d’un equipament com aquest obri, en canvi, la porta a una nova onada d’inversions turístiques que amenacen convertir Ciutat Vella en un parc temàtic. Sembla que, un cop més, la dictadura dels interessos monetaris s’imposa per damunt de les necessitats dels barris i, particularment, dels seus veïns i veïnes més vulnerables. Reiterem, per tant, la nostra ferma oposició al tancament de la sala Baluard mentre no existeixi a Ciutat Vella una alternativa a l’alçada d’aquestes necessitats.

Barcelona, 26 de juliol de 2013

 

Favb.cat