Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs reclama més concreció i més participació en el full de ruta anunciat per l’AMB

El passat 18 de gener l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va presentar el full de ruta anomenat Estratègia Metropolitana al Besòs. La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs en va tenir coneixement a través dels mitjans de comunicació.

Aquesta iniciativa té coincidències importants amb l’acord signat al desembre passat per la Coordinadora amb les alcaldies de les localitats de Badalona, Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, cosa que ens congratula, en el sentit que sembla un intent d’alinear el conjunt de les Administracions en la governança i l’assumpció de responsabilitats vers aquest territori.

No compartim, però, la confiança en la concertació institucional vertical ni en la coparticipació de les institucions en les decisions -encara que això últim és essencial-, sinó en l’impuls i la vigilància activa del moviment veïnal del territori.

De fet, l’Agenda Besòs aprovada el 2017 va ser un extens full de ruta assumit per gairebé totes les institucions, però que mai no va arribar a tenir recursos. El Consorci del Besòs, com a entitat encarregada de la seva gestió, ha estat un moribund al qual no es va dotar ni de recursos econòmics ni del personal suficient.

Des del 2017 i fins que el moviment veïnal va assumir la direcció del procés de convergència per unificar prioritats i recursos a partir del 2020, que va culminar el 2022 amb l’acord esmentat, han passat cinc anys on les diverses institucions supramunicipals han estat incapaces de generar acords entre sí i de dirigir un procés amb un enfocament territorial, una realitat urbana i social que sobrepassa les possibilitats de resposta de la majoria de municipis de la zona. Per això els barris del Besòs veiem amb escepticisme aquest anunci de pluja inversora, que encara no s’ha plasmat en els pressupostos de les diferents Administracions, si bé el seu anunci pot esperonar que es reflecteixi als programes electorals.

L’Estratègia Metropolitana al Besòs que va presentar l’AMB amb els ajuntaments requereix una inversió de 500 milions d’euros, i deixa fora els barris fronterers de la ciutat de Barcelona inserits al mateix Consorci: el Besòs, la Pau, la Verneda o el Maresme -el primer d’ells, mancat de recursos de la Generalitat per procedir a la seva rehabilitació integral-.

Per tot això, cal:

1. Que l’àmbit de referència reculli tots els barris en situació d’alta vulnerabilitat social al territori.

2. Que cadascuna de les Administracions aclareixi quina és la seva aportació pressupostària en un full de ruta comú i de quina manera es canalitzen les seves peticions als fons europeus.

3. Que l’AMB sigui més proactiva amb les organitzacions veïnals supramunicipals i en vehiculi la participació en els debats sobre prioritats. La Coordinadora Veïnal del Baix Besos no és una UTE, una unió tàctica per aconseguir millores socials, sinó que és una unió estratègica en un territori que abasta cinc municipis, que fa anàlisis, propostes, demandes i que té l’objectiu de crear vida comunitària en un territori de referència metropolitana.

4. Que el Consorci del Besòs sigui el lloc comú executiu, amb un pla programa per al 2023-2027, representatiu de totes les Administracions i amb la dotació pressupostària necessària.

5. Creiem estar en condicions de combatre conjuntament la vulnerabilitat social dels nostres barris. S’obren oportunitats de caràcter econòmic, social i urbà. És hora de no desaprofitar-ho.

Per això reclamem:

– Al President de la Generalitat, el Sr. Pere Aragonès, la reunió amb la Coordinadora a què es va comprometre en la seva visita a Badalona el 5 de febrer del 2022 -aviat farà un any-. Petició oficial de l’11 d’abril del 2022.

– Als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, la compareixença de la Coordinadora en la Comissió de Territori, que els grups d’ERC, Junts, PSC, CUP i Comuns van demanar conjuntament a l’octubre passat, després de reunir-se amb la Coordinadora entre el juny i el setembre. És urgent que aquesta compareixença s’efectuï abans de l’aprovació dels pressupostos, si es vol donar resposta a la situació d’alta vulnerabilitat existent en alguns barris d’aquest territori.

– L’aprovació, sense més dilació, dels nous estatuts del Consorci del Besòs, amb l’entrada de la Generalitat i l’AMB, així com la participació com a observadors de la Coordinadora. Cal que es formi el nou òrgan gestor ampliat.

– Demanem una reunió amb la Presidenta de l’AMB, la Sra. Ada Colau, i el Vicepresident Executiu, el Sr. Antonio Balmón, a fi que se’ns expliqui la recent estratègia metropolitana i s’escolti la nostra reflexió sobre aquesta, així com les peticions de l’AMB de fons europeus en aquesta àrea.

– Que es compti amb les associacions veïnals dels barris on s’implementarà el Pla de Barris de l’AMB.

Coordinadora Veïnal del Baix Besòs


Favb.cat