Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb crida per una ciutat justa i habitable 45 anys després de la seva fundació

El moviment veïnal de Barcelona ha conclòs la seva assemblea general el passat 25 de març reivindicant una ciutat més justa i habitable i ratificant un full de ruta complementari a l’ambiciós pla de treball que ja va assumir ara fa un any.

Un pla basat en dos grans eixos: l’enfortiment de les entitats veïnals i de la mateixa Favb i l’impuls dels grans temes de ciutat, sense perdre de vista les realitats diverses dels diferents barris.

El primer eix passa per redoblar el suport de la Favb a les associacions veïnals, ampliar els temes a treballar a la junta i culminar el pla de comunicació, així com enfortir el treball en xarxa amb altres moviments socials de la ciutat. El segon vol incidir en temes com la lluita contra la pobresa, la recuperació d’una ciutat compacta i solidària, el reforç de la participació ciutadana o l’aposta per una economia verda i de compromís social.

S’han aprovat resolucions sobre la nova onada especulativa que posa en perill el dret a l’habitatge, especialment preocupant en relació a la pujada dels lloguers; sobre la importància de combatre la contaminació i els seus efectes sobre la salut, que passa per fer una aposta ferma pel transport públic; i per la recuperació de les inversions en serveis públics bàsics, com la sanitat, l’educació i els serveis i drets socials. També s’ha fet una crida a participar en el Fòrum Veïnal de Dones que la Favb organitza per als dies 5 i 6 de maig.

S’han celebrat eleccions a l’entitat, amb el resultat de la renovació dels càrrecs de la presidència (Ana Menéndez, AV de la Satalia), vicepresidència primera (Albert Recio, AV de Prosperitat) i segona (Joan Balañach, AV de Sagrada Família); secretaria (Marcel·la Güell, AV de la Satalia) i vicesecretaria (Teresa Martínez, AV d’Horta); tresoreria (Joan Bordetas, AV de Sant Antoni) i tres vocalies (Sylviane Dahan, AV de l’Esquerra de l’Eixample; Josep Lluís Sabaté, AV de Fort Pienc i Joan Vidal, AV de Gran Via-Perú-Espronceda).

Les associacions veïnals han aprovat també el reglament de règim intern, un conjunt de normes que ajuden a concretar els nous estatuts de què es va dotar la Favb a l’assemblea de l’any passat, per exemple en qüestions com el règim electoral o la incompatibilitat dels càrrecs.

S’han incorporat a la Favb les associacions veïnals de Bogatell (Sant Martí), Alerta Poble Sec, Salvem el Turó (Sants-Montjuïc), Park Güell-La Salut-Sanllehy i Vallcarca (Gràcia).

L’inici de l’assemblea ha comptat amb la presència de l’alcaldessa Ada Colau i la seva cloenda amb el delegat territorial del Govern de la Generalitat Miquel Àngel Escobar i la regidora del districte de Nou Barris, Janet Sanz, en ser el combatiu barri de Can Peguera l’amfitrió de l’acte.

També hi han estat presents representants de diferents partits polítics i entitats, com la Confavc, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes o el CAB, amb el qual la Favb ha firmat un conveni de col·laboració.

Una intensa jornada de treball de la qual les associacions veïnals i la Favb, així com els representats polítics apel·lats, s’han emportat molts deures concrets per entomar.

novajunta

Moment de l'assemblea de la Favb al casal de barri de Can Peguera


Favb.cat