Tel.: (+34) 93 412 76 00

Associació per a la Promoció del Transport Públic

L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) és una ONG declarada d’utilitat pública nascuda el 1993 que té per missió afavorir una mobilitat més sostenible i segura amb una visió posada en la millora del transport públic col·lectiu, en totes les seves vessants, i a reduir l’excessiva dependència actual del vehicle privat per al transport de viatgers i mercaderies.

Els valors de l’entitat són la millora de la qualitat ambiental i l’equitat social a partir de la defensa d’una mobilitat més integradora i sostenible que satisfaci les necessitats majoritàries de mobilitat.

La PTP es configura com a ‘lobby’ de pressió a favor del transport públic col·lectiu a partir de dues estratègies:

  • La divulgació dels valors ambientals, sanitaris, socials i econòmics del transport públic.
  • La reivindicació de millores de transport públic a les administracions competents, mitjançant els mecanismes de participació existents o per la via de la pressió política.

Contacte: info@transportpublic.org
Web: http://transportpublic.org/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/PTP-Promocio-del-Transport-Public/49554776774?ref=mf
Twitter: @transportpublic

Favb.cat