Tel.: (+34) 93 412 76 00

El descontrol de les antenes de telefonia, una experiència des de les Corts

El moviment veïnal de les Corts sospitava que l’Ajuntament de Barcelona no disposava de la informació sobre les instal·lacions de telefonia que hauria de tenir segons la llei de Telecomunicacions 9/2014. I ho vam constatar el 2017, quan el veïnat va detectar actuacions sobre una instal·lació existent a Gran Via Carles III 45 que no comptaven amb la documentació pertinent.

Aquest fet va desencadenar una sèrie de reunions entre l’AV de les Corts i l’Ajuntament entre els anys 2017 i 2019. Vam mantenir contactes amb el Districte i amb l’Àrea d’Ecologia Urbana i Urbanisme, en les quals van participar representants de la regidoria tècnica del Districte, del departament de Llicències i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

En aquestes reunions vam traslladar a l’Ajuntament la necessitat d’implementar controls eficaços sobre les emissions de les antenes de telefonia (tècnicament, Estacions Base Transceptors-EBT) i d’informar la ciutadania sobre els riscos del mal ús de la tecnologia sense fils. També la nostra disconformitat amb la mimetització de les antenes (és a dir, la seva ocultació disfressant-les de rectangles que simulen xemeneies o tubs de ventilació).

En paral·lel vam registrar instàncies, comunicar les nostres preocupacions i peticions a la Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres i enviar còpies als partits polítics representats en el Districte.

El resultat de les reunions

Per verificar la situació de les antenes, es van fer inspeccions d’ofici sobre 37 estacions d’un total de 53 que teníem al barri, i es van generar 16 expedients disciplinaris o sancionadors (que no ens consta que s’hagin tancat, i no sabem si han caducat). Aquests resultats van mostrar que el 43% de les antenes inspeccionades tenien alguna irregularitat (per exemple, no estar informades).

D’aquesta manera, es va posar de manifest la necessitat d’ampliar la inspecció a tota la ciutat. Una voluntat manifestada per l’actual gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, Frederic Ximeno, però que no es va poder portar a terme aleshores “per falta de mitjans”, segons ens van informar. Però és que no només no s’ha portat terme encara, sinó que no està previst fer-ho per la mateixa raó.

Durant les reunions ens van quedar clars els motius de tanta irregularitat, que no són altres que el desvergonyiment de les empreses que, sistemàticament, no compleixen la normativa, i la falta de mitjans de l’Ajuntament, derivada d’una falta d’interès també notable.

Situació actual: l’EBT de Numància 66

No hem millorat en res, més aviat al contrari. Amb la pandèmia, l’Administració ha treballat a mig gas, no com les operadores, que a hores d’ara ja han fet les proves, modificacions i instal·lacions relacionades amb el 5G. Tot això amb el desconeixement de l’Ajuntament.

A la instal·lació de Telefónica del carrer Numància 66 se li va obrir un expedient el 2018. Som testimonis de com s’hi han presentat quatre vegades operaris de quatre subcontractes diferents, enviades sempre per l’empresa Insyte per fer actuacions a la instal·lació, actuacions que desconeixem, perquè mai no han presentat els papers reglamentaris d’informació al departament de Llicències. Amb l’agreujant que, a la tercera, van descarregar antenes noves; i a la quarta, es van presentar amb la documentació caducada. Se’ls va convidar a marxar i la feina va quedar per fer.

Això demostra, un altre cop, que les empreses que formen la complexa cadena que gestiona aquest negoci se salten la llei sistemàticament i amb total impunitat.

Què cal saber

Qualsevol veí afectat per les emissions, del mateix edifici o d’edificis propers, té el dret de demanar els documents pertinents als operaris, i si no els presenten o els que presenten no són admissibles, aquests han de marxar. I si hi ha dubtes, cal trucar a la Guàrdia Urbana perquè recavi la informació directament del departament tècnic del Districte o del departament de Llicències. O avisar la Favb, que té el contacte de l’associació veïnal.

Ja que l’Ajuntament no està preparat per fer complir la llei, n’hem de vetllar nosaltres mateixos, perquè som els perjudicats. Si no es compleix la poca normativa que tenim sobre aquest tema, no podem exercir el dret a una informació que ens afecta sobre unes instal·lacions que ningú vol a prop de casa seva i que augmenten en nombre i en intensitat global d’emissions. I més que ho faran amb la generalització del 5G.

El tema és greu i rellevant, fins al punt que la nova llei de Telecomunicacions, ara en tràmit parlamentari, elimina l’obligatorietat d’informar de les actuacions tècniques d’ampliació en instal·lacions existents. De fet, és el que ja estan fent fa anys, ocultant la informació pública sobre què hi ha als nostres terrats.

Ens preguntem què en treuen, d’incomplir la normativa sistemàticament. Tenen quelcom a amagar? És molt preocupant constatar com cap partit polític no està interessat en el tema.

Per altra banda, cal afinar més amb els contractes d’arrendament de l’espai per part de les comunitats, que no poden ser una carta blanca, com ho són actualment, mitjançant la qual els propietaris perden tot el control sobre un espai que és seu. Això és responsabilitat de la comunitat de propietaris i de les administracions de finques, que haurien d’implicar-se en la defensa dels interessos del veïnat, que no són simplement econòmics.

Potser ja és hora que ens posem seriosament a vigilar què és el que estan fent, i l’Administració hauria de ser la primera.

AV Les Corts i Comissió de Medi Ambient de la Favb


Favb.cat