Tel.: (+34) 93 412 76 00

El veïnat del Poblenou reclama un informe oficial sobre l’amiant de l’entorn de l’escola Fluvià

– Davant la inexistència d’un informe tècnic oficial, els veïns i veïnes demanem l’aturada immediata de les obres.

– Demanem a l’Ajuntament de Barcelona que avaluï l’estat de la nau situada a Fluvià 89, antiga Norma Còmics, abans no acabin les obres.

– La futura nau acollirà una instal·lació esportiva, amb el risc per a la salut que la presència del fibrociment comportarà per a persones joves i adultes.

L’Associació de Famílies de l’Escola Fluvià, juntament amb l’Associació Cultural i Social Bac de Roda, la Comissió de Salut del Poblenou i un grup de veïns i veïnes denunciem que l’Ajuntament de Barcelona encara no hagi avaluat la presència d’amiant a la nau ubicada al carrer Fluvià 89, edifici proper a l’Escola Fluvià, on actualment s’hi estan fent obres per obrir-hi un nou negoci.

El veïnat i les famílies vam tenir una primera confirmació de l’existència d’amiant en aquest edifici el 21 d’abril de 2021, gràcies a una inspecció tècnica del Districte de Sant Martí. En aquell moment, es va assegurar a les famílies i al veïnat que, finalitzat el mes del període d’al·legacions, en tres mesos es procediria a la retirada de l’amiant de la nau esmentada, antiga fàbrica de Norma Còmics.

Mesos més tard, el veïnat i les famílies van ser informades que el propietari de l’edifici havia encarregat una inspecció privada que negava l’existència de fibrociment a les seves instal·lacions. A dia d’avui, en aquesta nau continuen les obres d’adequació de l’espai com a futura instal·lació esportiva, sense que ni el veïnat ni les famílies tinguin un informe públic on s’analitzi l’existència d’aquest fibrociment que, donat el cas, podria afectar greument la salut d’infants i persones adultes.

Ja fa mesos que demanem una reunió amb totes les parts implicades en aquest assumpte, com ara Salut Pública, Medi Ambient, Districte de Sant Martí, i a dia d’avui encara no hi ha una data tancada.

Mentre aquesta reunió no sigui efectiva i es disposi d’un informe neutral i públic que confirmi si hi ha o no amiant prop de l’entorn escolar, entenem que el més adient seria l’aturada de les obres.


Favb.cat