Tel.: (+34) 93 412 76 00

Els barris reclamen la transformació de la Meridiana (carta oberta a l’Ajuntament)

En relació al projecte de reforma presentat per l’Ajuntament aquest gener, que té previst l’inici de l’obra al juny de 2018, des de la plataforma @SomMeridiana manifestem:

1. El projecte és molt poc ambiciós. Hem passat d’una reforma integral de tota l’avinguda, 5 km de Glòries fins a la Trinitat (que les associacions veïnals reivindiquem que sigui des del Parc de la Ciutadella fins al límit del municipi, incloent els barris Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró), a una reforma d’un tram d’uns 300 metres (entre Aragó i Mallorca). Amb la promesa no garantida que això només és l’inici d’un gran canvi que ha de continuar en la propera legislatura.

2. Amb tot, la posada en marxa del projecte és una bona notícia. Demostra que tenim un Ajuntament que fa moltes promeses, però que és massa dèbil per tirar-les endavant amb la contundència i convicció que faria falta.

3. El projecte no resoldrà el problema de sobre-massificació de trànsit en aquesta avinguda, ja saturada durant massa hores al dia, si no va acompanyat d’un pla de multiplicació i millora dels transports públics de l’àmbit metropolità nord que sigui aprovat, calendaritzat i finançat per les administracions competents (Generalitat, AMB, ATM, ADIF, etc.).

Des de Som Meridiana hem fet un conjunt de propostes concretes en aquest sentit: Estudi de la mobilitat global, que determini l’origen i les destinacions dels vehicles procedents de les vies C17, C58, C58 VAO i C33 (el 69% de desplaçaments són mobilitat interna o de connexió amb municipis de la conurbació barcelonina, interconnectats amb metro o tramvia); Definir el futur paper de la C17, on s’ha plantejat ubicar un carril bus i la seva interrelació amb la C33 o la connexió amb les rondes via Nus de la Trinitat; Estudi de l’accés i capacitat de transport dels autobusos interurbans; o Revisió del sistema tarifari; entre d’altres.

4. El projecte no aporta una solució clara per millorar l’accessibilitat dels autobusos interurbans que venen i van del Vallès i la velocitat dels autobusos de la xarxa ortogonal.

5. El projecte actual no tindrà tampoc un impacte significatiu sobre l’altre gran problema que hi ha als barris de la Meridiana: la contaminació atmosfèrica i sonora. Des de l’inici del procés participatiu reclamem disposar d’unitats de vigilància de la contaminació atmosfèrica en els nostres barris.

6. El projecte no presenta una solució definitiva per al carril bici a la Meridiana, que ara per ara és un dels més conflictius de la ciutat.

7. El projecte no incorpora cap mesura de les que venim demanant els veïns per ajustar la velocitat dels cotxes a la legalitat (50 km/h). No es parla d’ajustar les freqüències semafòriques ni de sistemes de control de velocitat (radars, per exemple).

8. En qualsevol cas, i sempre durant la propera legislatura, es parla de continuar el projecte fins a Fabra i Puig. I què passa amb la resta de veïns? Seguirem tenint una autopista davant de casa? Fins quan? És clar que començar la reforma per la part de Glòries (i no per la part d’entrada a la ciutat com nosaltres plantejàvem) incrementarà el trànsit en alguns carrers de l’entorn (Mallorca, Consell de Cent, Pare Claret, etc.) si al mateix temps no s’apliquen mesures correctores. Demanem que aquestes es consensuïn quan abans millor amb el moviment veïnal.

9. Per solucionar els principals problemes esmentats, reclamem a l’Ajuntament i a la Generalitat tota la implicació i els esforços necessaris per aconseguir en les properes setmanes (amb la nostra col·laboració activa fins on faci falta) dos objectius imprescindibles:

Un acord de tots els grups polítics municipals per consensuar i firmar col·lectivament un calendari d’execució de tots els trams que implica la remodelació global, basant-nos en l’opció D que va presentar l’Ajuntament i que implicava suprimir un carril en la fase 1 i un segon carril en la fase 2. Aquest calendari hauria de comprometre a fer i aprovar el projecte executiu de les obres del següent tram dins d’aquest any 2018 per poder adjudicar-les a principis de 2019 i que les obres comencin abans de l’estiu d’aquest últim any. Aquests terminis concrets són possibles si hi ha voluntat política i s’haurien d’acompanyar d’un calendari de tota la resta de trams, que ja s’haurien de programar pel següent mandat municipal, i que garantirien la transformació de la Meridiana en un eix cívic.

Aconseguir, amb el suport dels grups polítics i les entitats, un compromís (firmat, calendaritzat i finançat) de totes les administracions implicades en la mobilitat en què es detallin i garanteixin les mesures necessàries per millorar i multiplicar els transports públics i col·lectius (carrils bus-Vao, més busos exprés i als polígons, més i millor servei de Rodalies, noves connexions, etc.) i que es recullin en el Pla de Mobilitat Urbana que s’elaborarà durant el 2018. La major part d’aquestes mesures haurien de ser executades i entrar en funcionament al gener de l’any 2020, quan la Zona de Baixes Emissions ha de ser totalment aplicada i real.

La Meridiana necessita, els veïns demanem, Barcelona espera, la nostra salut requereix, els barris reclamen. Cal una reforma decidida d’aquest espai, volem un govern amb empenta per tirar endavant els projectes en els que creu i que necessita la ciutat. També cal que tots els altres grups polítics i les altres institucions estiguin a l’alçada per aconseguir uns objectius que tots sabem necessaris i urgents i que, per tant, no podem deixar que ningú dificulti per manca de responsabilitat o compromís. La millora de la Meridiana i de la ciutat requereixen ara tots els esforços necessaris per fer un pas endavant real en la direcció d’una Barcelona sostenible que fa dècades que tothom diu que vol. Fem-los! Nosaltres els primers.

@SomMeridiana

Barcelona, 15 de Febrer del 2018

SomMeridiana:
Associacions de Veïns i Veïnes de la Sagrera, Navas, Sant Andreu de Palomar, Torre Llobeta, barri de Porta, Clot-Camp de l’Arpa, Sant Andreu Nord- Tramuntana, Congrés-Indians, la Prosperitat, Meridiano Cero


Favb.cat