Tel.: (+34) 93 412 76 00

Els colors de la desigualtat: mapa de la renda a Barcelona i els municipis del Besòs

Aquest mapa mostra la renda mitjana per persona als municipis del Baix Besòs: Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac.

Ha estat confeccionat pels tècnics de la Taula Veïnal d’Urbanisme de Barcelona utilitzant dades de l’Institut Nacional d’Estadística de l’any 2019, i estan agrupades per seccions censals.

S’han comparat totes les dades per mesurar les desviacions respecte a la mitja: en blau, apareixen les rendes més baixes; en vermell, les més altes; en groc, les mitges; en verdós, les mitges baixes; i en taronja, les mitges altes.

La gran taca blava a banda i banda del traçat del riu Besòs corrobora les desigualtats amb Barcelona, que manté majoritàriament rendes mitges al centre i altes als barris alts del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

El mapa interactiu està disponible a: https://taulaurbanisme.org/maps/renda-bcn-besos.


mapapolitic_besos

Favb.cat