Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb defensa la seva visió urbanística enfront de les administracions

La Comissió d’Urbanisme de la Favb es planteja per a l’any 2022 continuar apostant per l’hegemonia dels moviments veïnals en l’urbanisme dels barris, districtes i ciutat amb l’objectiu de donar suport a una renovació de les associacions veïnals i ajudar-les a enfortir-se pel que fa a capacitat de proposició, i no només de crítica, davant de les problemàtiques urbanes.

La possibilitat de proposar un assessorament urbanístic fa que la Favb estigui en condicions d’ajudar les associacions veïnals en capacitat tècnica i analítica, especialment en els barris amb rendes més baixes.

Línies estratègiques de la FAVB respecte a les polítiques urbanes de Barcelona

La Comissió d’Urbanisme de la Favb aposta per una interlocució amb la Direcció de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, amb el propòsit de generar un espai per a la reflexió conjunta sobre les estratègies més urgents en l’àmbit de ciutat. També es busca plantejar propostes concretes sobre un model de reflexió i treball al voltant de temes essencials com són l’habitatge, la mobilitat, els equipaments, el teixit productiu i el medi ambient, sense deixar de banda els temes menors que, com no són atesos, s’acaben transformant en problemes socials dels barris.

Enguany, les prioritats que la Favb proposa estan marcades per la voluntat de reflexionar sobre un model d’estratègies urbanes que s’arrelen al context social i a les seves necessitats actuals i que s’articulen segons aquests set eixos principals:

Justícia espacial

Planejament (alguns exemples):

Àrea del barri del Besòs i el Maresme, Can Peguera, La Pau: rehabilitació integral.
Barri de la Marina del Prat Vermell
Pla Director Urbanístic (PDU) de Vallbona

Mobilitat (alguns exemples):

Realització urgent de les connexió aprovades en el Pla Director d’Infraestructures (PDI)
Pla Sant Andreu-La Sagrera

Justícia social

Planejament d’àrees productives (alguns exemples):

Mercedes Benz-Bon Pastor, Estadella i Montsolís
Allotjaments dotacionals
Nous habitatges públics

Ciutat saludable: factors mediambientals i salut mental

La concepció de les superilles
Reflexió sobre la construcció de nous equipaments i equipaments sanitaris

Diàleg i comunicació: socialització de l’espai urbà

La reconquesta de l’espai públic no és només un tema de projecte urbà.

Revisió del model participatiu

Una crítica al model de processos participatius que s’estan duent a terme actualment.

Estratègia metropolitana

Necessitat d’una estratègia de polítiques urbanes d’àmbit metropolità.

Revisió del planejament aprovat i no executat

Alguns exemples: Tres Turons, Joan de Sada…


Favb.cat