Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb reclama informació sobre les empreses que gestionen vuit equips d’atenció primària a Barcelona

La Favb ha sol·licitat al Departament de Salut que faci públiques les dades de les sis entitats proveïdores amb fórmula jurídica de Societats Limitades i que gestionen vuit Equips d’Atenció Primària de Barcelona, d’acord amb la llei de transparència.

Aquestes fórmules jurídiques, anomenades “Entitats de Base Associativa” (EBA), són en realitat societats limitades mercantils de capital privat amb accionistes i repartiment de beneficis.

El finançament de la major part de la seva activitat prové de diners públics, però en canvi no fan públics els seus comptes anuals auditats, les retribucions dels directius ni els beneficis que reparteixen anualment, com obliga la llei de transparència.

Quan ja semblava que les EBA no rebrien més facilitats per gestionar centres, tot tenint en compte el procés “desprivatitzador” que diu el conseller Antoni Comín que ha iniciat i sent empreses amb ànim de lucre, rebran un nou impuls en cas que s’aprovi “l’esborrany d’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària”, amb càrrec a fons públics a través del Servei Català de la Salut.

El redactat de l’avantprojecte inclou un apartat específicament dedicat a les EBA, del qual es desprèn que es vol donar una certa preferència a la contractació d’aquestes mal anomenades “cooperatives de professionals” per gestionar Serveis d’Atenció Primària de Salut. En realitat es tracta d’empreses normals i corrents, en les quals uns quants accionistes ostenten contractes fora de conveni i repartiment de beneficis i la resta de professionals tenen contracte laboral a conveni.

Si la principal font de finançament d’aquestes empreses és el contracte amb CatSalut -és a dir, diner públic- el marge de beneficis obtingut hauria de revertir única i exclusivament en l’assistència de la població que tenen assignada i s’hauria de fer públic d’on s’obtenen els beneficis.


Favb.cat