Tel.: (+34) 93 412 76 00

Valoració veïnal sobre els acords entre l’Ajuntament i el Temple de Sagrada Família

El passat 18 d’octubre de 2018 a les 10:30 hores, l’Ajuntament de Barcelona, representat per la seva alcaldessa Ada Colau i la Junta del Temple, representada pel senyor Esteve Camps, van signar i presentar en roda de premsa l’acord al qual han arribat les dues institucions en relació a les obres del Temple i al futur de l’entorn d’aquest indret de Barcelona, del barri de Sagrada Família.

La Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, en sessió extraordinària del dia 23 d’octubre ha analitzat i debatut el contingut de la nota de premsa entregada als assistents i ha aprovat el següent comunicat:

1) Aquest acord s’ha forjat en les converses que l’Ajuntament i la Junta del Temple van iniciar al novembre de 2016. Al juliol de 2017, dos anys després de la presa de possessió de l’equip actual, l’Ajuntament convoca als representants veïnals per explicar-los l’estat de les converses i el calendari de treball a seguir.

Aquest calendari s’ha estructurat en tres etapes:
 
a) Redacció i aprovació d’un Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI) de l’actual illa del Temple, ja que el nivell de protecció del monument així ho exigeix. Amb previsió d’aprovar-lo la primavera de 2018.
 
b) Tramitació de les llicències d’obres i d’activitats, per resoldre l’anomalia històrica que el Temple no disposi d’aquestes llicències.
 
c) Modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 de l’entorn de la basílica per abordar el futur de les afectacions urbanístiques.

Per fer-ho, l’Ajuntament proposa que la Comissió de seguiment s’ampliï, amb la incorporació d’entitats de la ciutat, com ara la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), el Col·legi d’Arquitectes o la Càtedra Gaudí. Es tracta de crear tres comissions de treball que a la tardor de 2017 tractin sobre tres àmbits que ha de contemplar el PEUI: l’urbanístic, la mobilitat i els usos.

Després de 15 mesos, res d’això no s’ha complert, malgrat les reiterades peticions dels veïns a Hàbitat Urbà i al Districte de l’Eixample, per iniciar els treballs. El 9 d’octubre de 2018 l’Ajuntament comunica a l’Associació de Veïns l’acord a què ha arribat amb el Temple, que expliquen a la roda de premsa del dia 18 d’octubre. El procés participatiu anunciat acaba sense iniciar-se.

2) Pel que fa al contingut de l’acord:

a) Valorem positivament el fet que el Temple hagi de disposar de les llicències preceptives, cosa que la nostra associació ve reclamant fa molts anys, i pagui els impostos i les càrregues que legalment corresponguin, tant a nivell municipal (IBI, ICIO i IAE), com les derivades de l’aplicació de la llei de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la mobilitat generada.

b) Respecte a l’aportació econòmica del Temple, el comunicat és fosc, ja que no aclareix suficientment si l’aportació inclou els impostos citats, part d’ells o cap, i quins criteris objectius s’han aplicat. Aquesta informació és molt rellevant i els signants de l’acord haurien d’aclarir-la. De la mateixa manera s’hauria de ser molt transparent en relació als projectes de millora del transport públic, tant pel que fa al Metro com als autobusos urbans.

c) Quant al flux de visites a la basílica, la Junta del Temple li ha “colat” un gol a l’Ajuntament, en establir com a referència la xifra de 15.000 visitants diaris (4’5 milions de visites anuals).

En temporada alta aquesta xifra col·lapsa els carrers i tant l’Ajuntament com la Junta ho saben. Pel que fa als usos admesos, s’hauria d’especificar el pes de cada un d’ells en el conjunt de l’activitat.

d) Ni a la roda de premsa ni al comunicat no s’aclareix l’abast urbanístic del PEUI que ha presentat el Patronat del Temple i que ha d’aprovar l’Ajuntament. Això pot significar que l’objectiu fonamental del Temple sigui legalitzar les il·legalitats urbanístiques que ha comès fins ara, de manera especial les columnes del carrer Mallorca que envaeixen la vorera, que l’Associació de Veïns va denunciar fa dos anys.

e) Finalment, l’acord no aborda de forma directa el problema que més preocupa els veïns: el futur de les dues illes d’afectats pel PGM de 1976, entre els carrers Mallorca i Aragó. L’acord remet la solució del problema a una futura comissió de treball per “estudiar i obrir el debat sobre les possibles solucions urbanístiques per finalitzar el projecte original d’Antoni Gaudí”.

Les cometes reprodueixen textualment el comunicat i és tota una declaració d’intencions de la Junta del Temple. Sembla que els veïns afectats no existeixen, ni per a l’Ajuntament ni per a la Junta del Temple. Demanem que es faci públic el text íntegre de l’acord.

3) En la tramitació administrativa del PEUI, l’Associació formularà les al·legacions pertinents en defensa dels veïns i veïnes del barri Sagrada Família.

Barcelona, 23 d’octubre de 2018
Junta de l’AV de Sagrada Família

Firma i presentació de l'acord


Favb.cat