Tel.: (+34) 93 412 76 00

Les associacions de Barcelona davant de l’aprovació de les normes de participació

Per a les associacions de Barcelona aquesta nova normativa significa un avenç en relació a l’anterior i obre noves vies de participació fins ara no contemplades.

La nostra ciutat té una llarga experiència en el foment de la participació i en la seva regulació, però la normativa vigent, que data del 2002, no donava resposta a les necessitats actuals de la ciutadania. Ara, després d’un llarg procés, la ciutat està a punt d’aprovar un nou marc normatiu. Davant d’això les entitats sotasignants (1) volem manifestar que:

 

 • Aquesta nova normativa significa un avenç en relació a l’anterior. Recull el treball fet en la legislatura anterior per les entitats sotasignants i obre noves vies de participació fins ara no contemplades en conceptes d’iniciatives ciutadanes i processos participatius amb eines garantistes com la Comissió d’Empara.

 

 • Agraïm l’actitud durant el procés de tots els grups municipals que en tot moment ha estat constructiva i amb voluntat de fer una veritable eina de participació per la ciutat. Esperem que aquesta actitud es mantingui fins a la seva aprovació.

 

 • Demanem un veritable impuls de la nova normativa, que es difongui una guia que ajudi a la seva utilització i que es realitzin accions per empoderar a la ciutadania i per promoure la participació ciutadana. Aquest impuls necessita els mitjans econòmics i tècnics adequats, així com la presència en els mitjans de comunicació al servei de la participació. També considerem fonamental que els espais de participació siguin un marc de referència a on se superi qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere, edat, discapacitat, nivell cultural o per qualsevol altre motiu, inclòs el derivat de la fractura digital.

 

 • Volem manifestar la nostra queixa davant les limitacions legals que ens hem trobat a l’hora de concretar el redactat de la normativa. Gran part de les propostes que volen donar més capacitat d’incidència en les polítiques públiques queden limitades per normatives de rang superior i tan sols resten anotades en el preàmbul. En rigor, podem afirmar que la nova normativa no permet la democràcia directa, doncs en l’últim termini, totes les iniciatives passen per la consideració dels representants electes. Exigim els canvis legislatius pertinents a les administracions competents.

 

 • Participar vol dir apropar el poder a la ciutadania, en aquest sentit constatem la necessitat urgent d’avançar en la descentralització de l’ajuntament i l’elecció directa de consellers. Alhora demanem que s’iniciï immediatament la revisió de la normativa dels òrgans de Districte.

 

Finalment, volem recordar, com ja s’havia exposat anteriorment en el Dictamen del Consell de Ciutat (2), que la participació s’ha de sustentar en cinc pilars bàsics: proximitat, freqüència, incidència, voluntat política i dotació de recursos. Aquests pilars, per més que inspirin el text normatiu que es pretén aprovar necessiten d’un veritable lideratge polític que cregui en la participació. Per això, fem una crida a tots els grups polítics a impulsar aquest model i anar més enllà.

Si voleu més informació podeu contactar amb:

Joan Maria Soler (FAVB): 680988900 joanmaria@favb.cat

Miky Aragón (CAB): 609226125 direccio@cab.cat

(1) Les entitats sotasignats som:

 • Consell de Joventut de Barcelona- CJB
 • Federació ECOM
 • Federació d’Associacions de Veïns i veïnes de Barcelona – FAVB
 • Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa
 • Consell Municipal de Dones de Barcelona
 • Consell d’Associacions de Barcelona – CAB. Plataforma d’associacions de la ciutat integrada per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua-CAL, Consell de Joventut de Barcelona- CJB, Coordinadora d’Entitats d’Horta, Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, ECAS- Associació d’Entitats Catalana d’Acció Social, Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret–COCEMFE Barcelona, Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya- FAPAC, Federació d’Associacions Culturals i Educatives per a persones Adultes-FACEPA, Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya-CatFAC, Federació Catalana de Donants de Sang, Fedelatina-Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña, Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya-FATEC, Federació Catalana de Drogodependències-FCD, Federació Catalana de la Unió de Jubilats i Pensionistes, Federació Catalana de Voluntariat Social-FCVS, Federació d’Ateneus de Catalunya, Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya-FAGIC, Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran–FOCAGG, Federació ECOM, Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales en Catalunya, Martikoor, Moviment Laic i Progressista-MLP, Secretariat d’Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta, SOS Racisme, Taula d’Entitats de Sarrià, Unió d’Entitats de La Marina, Vern-Coordinadora d’Entitats de La Verneda, Voluntaris 2000, Xarxa d’Economia Solidària-XES, Xarx@ntoni.

(2) Podeu consultar aquí el Dictamen


Favb.cat